Jeden z największych projektów, jakie kiedykolwiek wdrażała nie tylko administracja, ale i biznes – tak o projekcie nowego dowodu z warstwą elektroniczną mówi Ministerstwo Cyfryzacji.

Wnioski o e-dowód można składać online i w urzędzie

Wnioski o wydanie e-dowodu można składać od 4 marca 2019 r. Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie, będą mieć warstwę elektroniczną

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną będzie można składać:

  • w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,
  • przez Internet (więcej informacji na: www.obywatel.gov.pl).

Nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku. Zostanie poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego. Przy składaniu wniosku online warto zapoznać się wcześniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie - załączanie niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy błąd.

 


Dowodu osobistego nie trzeba wymieniać

Jeśli dowód osobisty jest nadal ważny, nie trzeba go wymieniać. Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna. Jeśli ktoś po prostu chce mieć e-dowód – może o niego zawnioskować, jako powód wskazując wymianę dowodu bez warstwy elektronicznej.

Czytaj też: E-dowód ma usprawnić komunikację obywateli z administracją>>
 

Przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów nie będzie problemem dla urzędników

- Nie widzę żadnych problemów, jeśli chodzi o procedurę przyjmowania wniosków i wydawania dowodów - mówi Lucyna Gajek, inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Skrzyszów. Urzędniczka przeszła specjalnie dedykowane szkolenie i jest przygotowana na poniedziałkowe zmiany.

Sprawdź w LEX: Czy operatorzy telefonii komórkowej mogą pozyskiwać przy zawieraniu umów i przechowywać skany dowodów osobistych klientów? >

Lucyna Gajek przyznaje, że e-dowody będą rewolucją w zakresie używania dokumentów, jak podkreśliła, ich zastosowanie ma być bardzo innowacyjne. Jednak samo przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów będzie odbywało się prawie tak jak dotychczas i  nie wiąże się z utrudnieniami dla urzędników. – Rewolucja była, kiedy przechodziliśmy z dowodów książeczkowych na plastikowe, obecnie informatyk dostosował w systemie wszystko, co wiąże się ze zmianami i dotąd problemów nie było – podkreśla.

 


Na czym polega warstwa elektroniczna w e-dowodach?

E-dowód to wielofunkcyjny dokument z warstwą elektroniczną, który będzie bezpłatnym i bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Ma służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Sprawdź w LEX: Czy złamany dowód osobisty na 2 części jest ważny? >

Nowe dowody będą zewnętrznie podobne do obecnych, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie  biometryczne. Chip będzie bezstykowy, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu osobistego będzie możliwe po przyłożeniu dokumentu do czytnika, a nie włożeniu do czytnika. 

Dowód będzie też nadal potwierdzał tożsamość właściciela, jego obywatelstwo. Będzie można z nim przekroczyć granicę.

W e-dowodzie zapisany jest nasz profil osobisty, ale i podpis osobisty, który będzie umożliwiał podpisywanie dokumentów. - Wszystko na jednym blankiecie – podkreśla minister cyfryzacji Marek Zagórski.  

Numer CAN jest jednym z elementów e-dowodu

– Nową informacją na pierwszej stronie dokumentu jest numer CAN, który jest także zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. CAN będzie potrzebny korzystającym z elektronicznych funkcji e-dowodu – mówi minister. 

CAN to numer dostępowy, zamieszczony jest w warstwie graficznej dowodu osobistego w postaci 6 cyfr na awersie i w postaci kodu kreskowego na rewersie blankietu dowodu osobistego. Ma to uniemożliwić dostęp do danych elektronicznych zawartych na dowodzie bez wiedzy i zgody obywatela.

Sprawdź w LEX: Czy pracownik urzędu gminy powinien uzyskać zgodę petenta na przetwarzanie jego danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego? >

E-dowody będą bezpieczne

Użycie e-dowodu jest zabezpieczone przy użyciu specjalnego protokołu. W tym celu zawsze wymagane będzie podanie numeru dostępowego CAN. Dodatkowo użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz podpisu osobistego wymaga podania odpowiednio kodu PIN1 lub PIN2, które osobiście nadaje posiadacz dowodu osobistego i nie powinien nikomu ich ujawniać.

Czytaj też: MC: E-dowody są bezpieczne>>

 

Zobacz też w LEX:

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych >

Czy rodzice, których władza rodzicielska jest ograniczona, mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka? >