Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego. Dokument uszczegóławia sposób zmiany kodów umożliwiających użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia (kod PIN1) oraz certyfikatu podpisu osobistego (kod PIN2).

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego określa wymagania techniczne dla zapewnienia standardów bezpieczeństwa dokumentów tożsamości planowanych od marca 2019 roku. E-dowody mają posłużyć też do składania podpisu elektronicznego.

E-dowód można będzie zawiesić na 14 dni

Określa też sposób i tryb zawieszania certyfikatów zawartych w dowodzie osobistym. Jeśli posiadacz czasowo straci kontrolę nad dokumentem, np. nie może go znaleźć, będzie istniała możliwość zawieszania, maksymalnie na 14 dni, certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego. Zawieszenie certyfikatów będzie powodowało zawieszenie ważności dowodu osobistego – wtedy czynności dokonane w okresie zawieszenia albo unieważnienia certyfikatów nie wywołają skutków prawnych. Jeżeli w ciągu 14 dni posiadacz nie cofnie zawieszenia certyfikatów, dowód osobisty automatycznie zostanie unieważniony.

Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu można będzie dokonać w dowolnym urzędzie gminy, wypełniając specjalny formularz.

Projekt rozporządzenia zakłada, że trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PIN1 lub kodu PIN2 będzie skutkowało zablokowaniem możliwości korzystania z danego certyfikatu. Jego przywrócenie będzie możliwe po wprowadzeniu kodu PUK.

Nowy dowód jak podpis elektroniczny

Jak zapewnia MSWiA, nowy dowód, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. 

E-dowód będzie służyć do uwierzytelnienia obywatela w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych. Dzięki nowemu dowodowi będziemy mogli bezpiecznie logować się do e-usług administracji publicznej oraz podpisać każdy dokument elektroniczny wysyłany do urzędu. Jego użycie będzie przez urząd traktowane jak użycie podpisu własnoręcznego.

Pod koniec lipca br. projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie. Zakłada wprowadzenie nowego dowodu osobistego, który będzie zawierał warstwę elektroniczną.

Nowe dowody mają być wydawane od marca 2019 r. Obecnych dokumentów nie trzeba będzie wymieniać.

Czytaj też Bliżej do e-dowodów osobistych