Prace nad e-dowodem koordynuje Ministerstwo Cyfryzacji. MSWiA przygotowało w tym zakresie zmiany legislacyjne, za które było odpowiedzialne i jest członkiem „Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód”, któremu przewodniczy Ministerstwo Cyfryzacji.

Planuje się, że nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r.

Czytaj więcej TUTAJ
 

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz Andrzej Wróbel

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz