Na platformie szkoleniowej https://szkolenia.obywatel.gov.pl dostępne jest szkolenie e-learningowe: Obsługa dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowód) dla urzędników wykonujących czynności związane z obsługą dowodów osobistych.

Kurs pokazuje zmiany i nowe funkcjonalności w aplikacji ŹRÓŁDO. Po szkoleniu można przejść krótki egzamin sprawdzający wiedzę i pobrać certyfikat ukończenia kursu z obsługi e-dowodu. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest 60 proc. poprawnych odpowiedzi.

Szkolenie składa się z dwóch części:

  1. E-dowód – szkolenie (kurs e-learningowy);
  2. E-dowód test – po jego zdaniu można pobrać certyfikat ukończenia kursu.

Można je przechodzić wielokrotnie i ukończyć w dowolnym czasie. W sytuacji przerwania szkolenia, można je kontynuować od miejsca zatrzymania. Aby otrzymać potwierdzenie ukończenia szkolenia należy, po zapoznaniu się ze materiałami szkoleniowymi i po zdaniu testu, wygenerować certyfikat ukończenia szkolenia z obsługi e-dowodu.

Na platformie zostały zamieszczone dodatkowe materiały.

Czytaj też: E-dowody wkrótce, przerwy uniemożliwią wnioskowanie i odbiór dokumentów

W zakładce Do pobrania udostępnione są dokumenty szkoleniowe :

  1. Folder informacyjny - dokument zawiera komplet informacji dotyczących obsługi e-dowodu i zmian w Aplikacji ŹRÓDŁO związanych z wprowadzeniem warstwy elektronicznej.
  2. Spis najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi (E-dowód_FAQ) - dokument zawiera odpowiedzi na pytania dotyczące e-dowodu.
  3. Instrukcja techniczna dotycząca obsługi szkolenia i testu (dostosowanie przeglądarki, wtyczka Flash, odblokowanie wyskakujących okien).

Oraz akty prawne z rejestrów dowodów osobistych:

  1. Podstawowe akty prawne: Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych.
  2. Przepisy wykonawcze: Rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania oraz projekt Rozporządzenia w sprawie warstwy elektronicznej.

 

Folder RDO zawiera przykłady nowych wzorów wniosków i formularzy, które będą obowiązywały od 4 marca 2019 r. Centralny Ośrodek Informatyki informuje, że nie należy ich do tego czasu udostępniać obywatelom.

 W zakładce Pytania i odpowiedzi znajduje się spis pytań, które dotyczą zmian w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną.

W przypadku braku konta lub hasła

Jeśli pracownik urzędu nie miał założonego konta na platformie, może założyć je samodzielnie po kliknięciu w link „Nie masz dostępu do platformy szkoleniowej”. W przypadku utraty hasła do platformy, należy wysłać e-maila na adres: trenerzy@coi.gov.pl z prośbą o jego zresetowanie.

Szkolenie e-learningowe i materiały szkoleniowe, które będą pomocne w nauce przed wdrożeniem nowych funkcjonalności w SRP i zmian w przepisach prawnych, przygotował Centralny Ośrodek Informatyki na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji.

Zobacz też w LEX:

Dane zamieszczane w dowodach osobistych

Odmowa wydania dowodu osobistego

Dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych i jego zawartość