Od marca będzie można otrzymać e-dowód osobisty. Tych, które posiadamy obecnie, nie trzeba będzie wymieniać aż do upływu zapisanej na nich daty ważności, ale chętni będą mogli uzyskać e-dowód wcześniej. Ustawa, która wprowadza nowe elektroniczne dokumenty tożsamości, czeka na podpis prezydenta. W czwartek wieczorem Sejm zaakceptował cztery poprawki zgłoszone podczas prac w Senacie.

Czytaj też: Dowody z warstwą elektroniczną lepiej potwierdzą tożsamość >

Pierwsza poprawka usuwa ewentualną możliwość wnioskowania o wydanie dowodu osobistego z podpisem osobistym dla osoby, która nie ukończyła 13. roku życia. Druga koryguje zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie stosowania podpisu osobistego. Pozostałe poprawki mają charakter porządkujący i redakcyjny.

 

Nowy dowód będzie wyposażony w środek identyfikacji elektronicznej (tzw. profil osobisty), zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online. W praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN. Jeżeli posiadacz czasowo straci kontrolę nad dokumentem, np. nie może go znaleźć, będzie możliwość zawieszania ważności tych certyfikatów. Jeśli dokument nie znajdzie się, zostanie automatycznie unieważniony.

Czytaj też: E-dowód potwierdzi tożsamość i podpisze dokument >

Wymiana dowodów osobistych potrwa do 2029 r.