Jak przypomina Ministerstwo Cyfryzacji oraz Centralny Ośrodek Informatyki, wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 r. będą miały warstwę elektroniczną.

Przerwa od 27 lutego do 4 marca

Zmiana wymaga technicznych prac serwisowych. W związku z tym od środy 27 lutego, ze względu na prace techniczne, czasowo wyłączona zostanie możliwość składania wniosków o dowód osobisty online. Ponownie wnioski online będzie można składać od poniedziałku – 4 marca 2019 r.

W piątek 1 marca od godz. 12.00, w związku z zaplanowanymi pracami wdrożeniowymi, nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Tego dnia wnioski o dowód będą przyjmowane do godz. 11.30.

Od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego, m.in. odbioru gotowego dokumentu.

Czytaj też: Nowe dowody z warstwą elektroniczną od marca 2019

Wskazówki dla urzędników i obywateli

Jak informuje Igor Ryciak, rzecznik prasowy Centralnego Ośrodka Informatyki, zaplanowane na 4 marca wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych. - Staramy się je skrócić do koniecznego minimum. Zależy nam, aby w tym czasie zarówno urzędnicy, jak i obywatele w możliwie najmniejszym stopniu odczuli jakiekolwiek niedogodności - podkreśla.

W środę 27 lutego. czasowo wyłączona zostanie możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty. Usługa ta zostanie włączona ponownie 4 marca. - Wszystko po to, by urzędnicy mieli czas na sprawną obsługę wniosków, które wpłynęły przed tym terminem. W szczególności chodzi o wnioski wymagające koniecznych uzupełnień – wyjaśnia rzecznik COI.

 

Wnioski przez internet w pierwszej kolejności

COI apeluje do urzędników, aby wnioski przez internet były obsługiwane w pierwszej kolejności. Chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których obywatel z uwagi na np. dołączenie zdjęcia niespełniającego wymagań, będzie zmuszony do ponownego złożenia wniosku po 4 marca. COI zachęca też do bezpośredniego kontaktu z obywatelem – telefonicznego lub mailowego w przypadku wątpliwości lub konieczności uzupełnień.

COI prosi też urzędników o regularne sprawdzanie Elektronicznej Skrzynki Podawczej urzędu. Dotyczy to przede wszystkim środy 27 lutego – w celu nadania biegu wnioskom złożonym przez Internet przed czasowym wyłączeniem tej możliwości. W piątek 1 marca przed godz. 12.00 jest to konieczne w celu sprawdzenia, czy nie wpłynęły tam uzupełnione przez obywateli wnioski złożone wcześniej przez Internet. Wnioski te muszą zostać wysłane do personalizacji w piątek 1 marca do godz. 12.00.

Uzupełnienia lub ponowne złożenie wniosku

Po 4 marca nie będzie możliwości spersonalizowania dowodu na bazie wniosku złożonego do 1 marca. W takiej sytuacji obywatel będzie zmuszony do uzupełnienia lub ponownego złożenia wniosku.

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której nie będzie możliwe wysłanie wniosku do personalizacji przed godz. 12.00 w piątek i obywatel będzie zmuszony uzupełnić lub złożyć ponowny wniosek po 4 marca, urzędnik powinien poinformować o tym zainteresowanego „niezwłocznie i z odpowiednim wyprzedzeniem”.

Osoby, które złożą wniosek o nowy dowód osobisty przed 4 marca 2019 r., otrzymają dowód osobisty bez warstwy elektronicznej.

Zobacz też w LEX:

Dane zamieszczane w dowodach osobistych

Odmowa wydania dowodu osobistego

Dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych i jego zawartość