Karol Okoński wiceminister cyfryzacji podkreślił podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, że projekt e-dowód dotyczy wszystkich urzędów miast i gmin. Przypomniał, że jest to kontynuacja projektu pl.ID. Zaznaczył, że do 10 marca nie rozpocznie się wydawanie dowodu z warstwą elektroniczną, trzeba będzie zwrócić środki, które zostały pozyskane z UE.

Nie ma zagrożeń dla e-dowodu

- Jednak nie widzimy obecnie zagrożeń, żeby nie rozpocząć wydawania dokumentów 4 marca – dodał. Wiceminister mówił, że projekt jest na etapie ostatnich testów. Jego zdaniem współpraca pomiędzy odpowiedzialnymi instytucjami – Ministerstwem Cyfryzacji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Ośrodka Informatyki i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych przebiega sprawnie.

Według Andrzeja Korzy, kierownika projektu, na podstawie aneksu z terminów, które obligują do rozliczenia projektu, najważniejszy to 4 marca, czyli termin na rozpoczęcie przyjmowania wniosków o nowe dowody i ich wydawanie. - Grafik jest napięty, ale jesteśmy przygotowani – mówi.

Czytaj też: Dowody z warstwą elektroniczną lepiej potwierdzą tożsamość>>

Jak wyjaśnia, gotowe są m.in. pierwsze partie blankietów, do gmin zostały dostarczone czytniki, które gminy zakupiły i przeprowadziły testy. Wykonane są zmiany po stronie Systemu Rejestrów Państwowych, podobnie m.in. aplikacje do obsługi e-dowodu. Będą uruchomione nowe e-usługi dla obywateli, najważniejsze nowe kwestie to możliwość zastrzeżenia on-line dowodu przez obywatela.

 

Akty prawne i współpraca z samorządem

Andrzej Korza zaznaczył, że przyjęta jest ustawa o dowodach osobistych, rozporządzenie ws. warstwy elektronicznej jest przekazane do notyfikacji. - Jeśli chodzi o strumień prac organizacyjnych na bieżąco są przygotowywane informacje dla obywateli, od połowy lutego będzie uruchomiona strona internetowa i infolinia dla obywateli, gdzie będzie można materiały informacyjne uzyskać - mówi.

Współpraca z samorządem przebiega zdaniem strony rządowej dobrze, odbyły się spotkania w urzędach, prowadzone są testy procesu począwszy od wnioskowania przez obywatela. Ponad 40 urzędów zgłosiło się z zamiarem prowadzenia testów. Sprawdzane jest także przygotowanie urzędników.

Czytaj też: Szkolenie dla urzędników z e-dowodów rusza wkrótce, niezbędne uzyskanie dostępu>>

Wsparcie z COI dla urzędników i LAS w urzędach

Centralny Ośrodek Informatyki będzie prowadził wsparcie dla urzędników i Lokalnych Administratorów Systemu w urzędach, będzie funkcjonowało do maja. Ma m.in. wspierać proces instalacji komponentów na stacjach w urzędzie. Testy przebiegły do tej pory sprawnie, kolejne będą realizowane w następnych tygodniach.

Andrzej Korza zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji do LAS, żeby przygotowali stacje zgodnie z wytycznymi resortu cyfryzacji. Dodał, że wdrożenia po stronie urzędu dotyczą m.in. takich działań jak konfiguracja i sprawdzenie działania czytnika. - Na bieżąco urzędnicy mogą korzystać z platformy e-learningowej, pytania można także kierować do service desku COI – powiedział.

Wiceminister Okoński zapewnił, że zmiany i wdrożenia nowych rozwiązań nie wpłyną na sposób obsługi obywateli.