Nowy e-dowód ma w sposób jednoznaczny potwierdzać tożsamość obywatela. Ma też być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

Chętni będą mogli uzyskać e-dowód wcześniej, ale nie będzie takiej konieczności, obecne zachowają swoją ważność.

Zobacz też: Dane zamieszczane w dowodach osobistych

Dowód będzie profilem osobistym

Nowy dowód wyposażony będzie w środek identyfikacji elektronicznej, czyli tzw. „profil osobisty”, zapewniający wysoki poziom zaufania, który umożliwi potwierdzenie tożsamości w usługach online. W praktyce będzie wymagało to przyłożenia nowego dowodu do czytnika i wpisania kodu PIN.

 


Profil osobisty będzie zamieszczany w dowodzie osobistym każdej osoby pełnoletniej i mającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych np. osoby małoletniej, która ma 13 lat. W nowym dowodzie będą zamieszczane także dane pozwalające opatrzyć dokument elektroniczny zaawansowanym podpisem elektronicznym, „podpisem osobistym”. Będzie on tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Każdy posiadacz nowego dowodu będzie mógł zdecydować o zamieszczeniu w nim funkcji „podpisu osobistego”.

Wymiana dowodów osobistych potrwa do 2029 r. 

Czytaj też: Dowody z warstwą elektroniczną lepiej potwierdzą tożsamość