Na nowej liście leków refundowanych znalazł się lek stosowany w trzeciej i czwartej linii leczenia zaawansowanego raka jelita grubego Triflurydyna/typiracyl (Lonsurf). Ten lek rekomendowany jest przez ESMO (European Society for Medical Oncology). Pacjenci i lekarze starają się o dostęp do tej terapii od około dwóch lat. Lek jest refundowany w 26 krajach Unii Europejskiej. Jak podawał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski lek wydłuża przeżycie pacjentów średnio o ok. 3 miesiące.

Jak podał resort zdrowia dla 631 produktów leczniczych dopłata pacjenta spadnie od 0,01 zł do 107,73 zł, a dla 587 produktów leczniczych spadną ceny detaliczne. 

 


Leki na cukrzycę

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski podał, że zmiany na liście dotyczą także leczenia cukrzycy.

 - Wprowadzamy na listę leków nowe leki flozy ny - poinformował zapowiadając zmiany. Zaznaczył, że cukrzyca wiąże się najczęściej z chorobami układu krążenia, a ostatnie wyniki badań pokazują, że te same leki, które leczą cukrzycę, powodują znaczny spadek śmiertelności w niewydolności serca. -W związku z tym te flozyny są takimi lekami, na które czekają nie tylko pacjenci z cukrzycą, ale tez pacjenci z niewydolnością serca - dodał.

Refundacją zostanie objęta nowa grupa leków w cukrzycy typu 2 - inhibitory SGLT-2 (flozyny).  Na liście znajdą się trzy flozyny: Invocana, Forxiga, Jardiance. W rozmowie z Prawo.pl Miłkowski podał, że powinny być one dostępne w cenie do 60 zł dla pacjenta, bo będą z 30-procentową odpłatnością

Na liście znalazły się także preparaty podawane w leczeniu hipercholesterolemii rodzinnej. Od 1 listopada w refundacji będzie dostępny Ewolokumab (Repatha), lek obniżający poziom cholesterolu LDL we krwi oraz redukujący częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych.

Na liście znalazł się także nowy lek na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaks (Venclyxto). Jest to rozszerzenie wskazań dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL).

 - Dzięki temu w zakresie PBL objęta leczeniem będzie cała populacja chorych – podkreślał wiceminister. - Wenetoklaks (Venclyxto) zostanie udostępniony dla pacjentów bez delecji 17p lub mutacji TP53. Ta grupa stanowi ok. 2/3 chorych na PBL. Czas terapii tym lekiem trwa dwa lata - podał.

Lek na osteoporozę 

Na nowej liście będzie także Denosumab (Prolia). Lek będzie dostępny w poszerzonych wskazaniach dla pacjentów z osteoporozą z kryterium densytometrycznym lub po złamaniu osteoporotycznym. Dodatkowo w tych samych wskazaniach poszerzenie o populację mężczyzn. Celem zmiany jest zmniejszenie ilości kolejnych złamań.

Czytaj: Leki na cukrzycę i onkologiczne na listopadowej liście leków refundowanych>>

Dwa leki dla chorych na SM

Na najnowszej liście będą także dwa nowe leki dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Ocrelizumab (Ocrevus) to pierwszy i aktualnie jedyny zarejestrowany preparat hamujący progresję w pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego SM, podawany dożylnie co 6 miesięcy. Maciej Miłkowski podał, że Ocrelizumab stosuje się w leczeniu rzutowych postaci stwardnienia rozsianego i jest to czwarty dostępny lek w drugiej linii leczenia tej postaci SM.

Od listopada w refundacji będzie dostępna także Kladrybina (Mavenclad). To lek w tabletkach dla chorych na rzutowo-remisyjne postaci stwardnienia rozsianego. Stosowany jest w 1, 2, 13 i 14 miesiącu przez 5 dni. W 3 i 4 roku leczenie nie jest już wymagane dla 94 proc. populacji. Ważny jest np. dla kobiet planujących ciąże.

Terapia dla chorych na Leśniowskiego-Crohna

Od 1 listopada refundowana będzie także kolejna terapia dla pacjentów z ciężką postacią choroby Leśniowskiego-Crohna. Wedolizumab (Entyvio) stosowany będzie w terapii dwuletniej, jest to jedyny lek selektywny w tej chorobie. Dzięki temu teraz program lekowy będzie zawierał wszystkie dostępne terapie.

 

Na liście znalazł się też produkt Novo-Helisen Depot, wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego do leczenia podtrzymującego. Opakowanie zawiera 2 fiolki po 4,5 ml i wystarcza na rok terapii. Produkt ten był niedostępny w refundacji od 1 lipca, z powodu braku wniosku o kontynuację.