Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, który trafił do konsultacji publicznych, zakłada wprowadzenie obowiązku podłączenia się świadczeniodawców do systemu P1.

Resort podkreśla, że jest to warunkiem wystawiania przez świadczeniodawców recept i skierowań w postaci elektronicznej, a wkrótce wypisywanie takich dokumentów będzie powszechne. Przypomnijmy, że wystawianie e-recept będzie obowiązkowe od 8 stycznia 202 r., a e-skierowań od 2021 r.

Ministerstwo przypomina, że obowiązek podłączenia do systemu P1 będą miały wszystkie placówki, zarówno te, które rozpoczęły działalność leczniczą przed wejściem w życie nowelizacji rozporządzenia, jak i tych, które dopiero zaczną udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem Funduszu po dniu wejścia w życie niniejszej nowelizacji.

Jak podaje projekt przez podłączenie do systemu należy rozumieć uzyskanie przez świadczeniodawcę certyfikatu do uwierzytelnienia systemu lub założenie konta w aplikacji gabinet.gov.pl.

Dziennie wystawianych jest ponad 680 tys. e-recept - czytaj tutaj>>


Nowe kary umowne

Ministerstwo zdrowia podkreśla, że świadczeniodawca, który znajdzie się poza systemem P1 nie będzie mógł wystawiać recept i skierowań w postaci elektronicznej, a zatem nie będzie w stanie wykonać obowiązków nałożonych na niego  przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Projekt proponuje uzupełnienie katalogu przypadków, w których nakłada się karę umową na świadczeniodawcę o  przypadek niepodłączenie się do systemu P1, który będzie sankcjonowany możliwością nałożenia na świadczeniodawcę kary umownej w wysokości:

  1. 5 000 zł dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne,
  2. 1 000 zł dla innych podmiotów.

Przepisy dotyczące kar w przypadku niedopełnienia obowiązku podłączenia się świadczeniodawców do systemu teleinformatycznego miały zacząć obowiązywać po 1 lipca 2020 r.