Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska: Co jest najważniejsze w zarządzaniu jakością w szpitalu?

Agnieszka Ogonowska: Zarządzanie jakością to podstawa prowadzenia szpitala. Najważniejsze jest przekonanie zespołu każdego szczebla o zaletach i rozwianie wątpliwości co do słuszności tej drogi oraz konsekwencja w postępowaniu.

Zarządzanie przez jakość przynosi korzyści dla pacjenta, pracownikom, a także samemu szpitalowi. Monitoring przestrzegania praw pacjenta, standaryzacja i usprawnienie procesów, ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości usług, czy starannie prowadzona dokumentacja to tylko kilka z wielu korzyści dla odbiorców usług. Poprzez transparentność zasad, uprawnień i odpowiedzialności, integrację poszczególnych grup zawodowych pracownicy otrzymują sprawną organizację, a finalnie wzrost zaufania do pracodawcy. Placówka wzmacnia swoją pozycję na rynku poprzez lepszą ocenę przez pacjentów, płatnika oraz inne jednostki zewnętrzne, co skutkuje wzrostem zaufania, stabilizacją personelu co pozytywnie przełoży się na kulturę organizacji.

Wdrażanie narzędzi jakimi są systemy zarządzania jakością, szczególnie standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia determinuje poziom świadczonych usług, tym samym bezpieczeństwo pacjenta oraz zapewnia i potwierdza poprawność funkcjonowania placówki.

Akredytacja się spóźnia, a szpitale tracą pieniądze - czytaj tutaj>>

 

Jakie procedury jest najtrudniej wprowadzić w placówce medycznej dbając o podnoszenie jakości?

Naturalną reakcją pracownika jest opór wobec zmian i to towarzyszy niemal każdej wdrażanej procedurze. Największe trudności napotykamy przy przekonaniu pracowników co do celowości ich wprowadzania. Szczególnie wrażliwe są procedury wprowadzające zmianę podejścia do poszczególnych zagadnień i wymagające przeprowadzania analiz.

Na jakim etapie jest proces informatyzacji w Państwa szpitalu?

Placówka dysponuje sprzętem i aplikacjami potrzebnymi do realizacji zadań i obsługi elektronicznej pacjentów. Ponadto wykorzystujemy aplikacje i narzędzia wspomagające zarządzanie takie jak: intranet, system zarządzania zgodnością ProgMedica, Lex Baza Dokumentów, system elektronicznego obiegu dokumentów, system wspomagający zakupy i dostawy i inne.

Obowiązkowa akredytacja w patomorfologii ma pomóc w walce z kiepską jakością badań - czytaj tutaj>>

Czy Państwa placówka będzie w stanie od 8 stycznia 2020 r. wystawiać - zgodnie z obowiązkiem - recepty tylko w wersji elektronicznej?

Już jesteśmy gotowi do obligatoryjnego wystawiania recept w wersji elektronicznej. Wszyscy lekarze zostali przeszkoleni i już od 1 października wystawiamy e-recepty. W październiku wystawiliśmy ponad 1300 e-recept, stanowiły one ok. 40 proc. ogółu wystawionych.

Jak sobie Państwo radzą sobie z presją płacową kolejnych grup zawodowych?

Podobnie jak w innych szpitalach oczekiwania poszczególnych grup zawodowych rosną. Wpływają wnioski o regulacje płacowe. Presja płacowa w sektorze ochrony zdrowia wynika z braku zrównoważenia popytu i podaży w dostępie zasobów kadrowych.

Czy środki, które otrzymują Państwo z NFZ w ramach ryczałtu wystarczą na bieżące działanie szpitala?

Koszty działalności naszego szpitala mają tendencję wzrostową jak większości placówek, zaś poziom finansowania świadczeń przez NFZ nie pokrywa uzasadnionych kosztów ich udzielania. Dynamika wzrostu przychodów jest mniejsza niż dynamika wzrostu kosztów, co powoduje zwiększenie się rozbieżności w tym zakresie na niekorzyść szpitala. Stawki za procedury medyczne nie obejmują amortyzacji infrastruktury.

Rozmawiała Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska