Krótsze są kolejki do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Pacjenci krócej czekają na...
Krzysztof Sobczak
27.08.2018
Opieka zdrowotna
Długi czas negocjowania umów na badania kliniczne powodował, że Polska traciła część badań na rzecz...
27.08.2018
Pacjent
W piątek ratownicy medyczni protestowali przed Ministerstwem Zdrowia. Domagają się podwyżek i nie...
Agnieszka Matłacz
24.08.2018
Zawody medyczne
Samorząd aptekarski nie powinien straszyć polskich przedsiębiorców utratą koncesji na prowadzenie...
Krzysztof Sobczak
24.08.2018
Prawo gospodarcze Farmacja
Jeśli pacjent zwraca się w mailu o kopię dokumentacji medycznej, placówka medyczna powinna mu...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
24.08.2018
Opieka zdrowotna Zarządzanie
Samorządy Gdańska i województwa pomorskiego podpisały w czwartek umowę zakładającą trzyletnią pomoc...
Krzysztof Sobczak
23.08.2018
Finansowanie zdrowia
Samorząd lekarski przygotował formularze, które lekarze rezydenci i specjaliści będą mogli...
Krzysztof Sobczak
23.08.2018
Zawody medyczne
Kobiety zamieszkałe na wsi mają utrudniony dostęp do ambulatoryjnych świadczeń...
Krzysztof Sobczak
23.08.2018
Opieka zdrowotna
W dyskusji z rządem, każdy podział w łonie organizacji reprezentujących dane środowisko osłabia...
Robert Mołdach
23.08.2018
Zawody medyczne
Ocenia się, że RODO przyznaje ponad 20 nowych uprawnień. Jednym z nich jest nowa podstawa...
Maciej Konarowski
22.08.2018
Pacjent RODO
Do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło w 2017 roku 61 218 spraw, sygnałów i zapytań - wynika ze...
Krzysztof Sobczak
21.08.2018
Pacjent
Naczelna Izba Aptekarska ostrzega swoich członków przed pochopnym zawieraniem umów z firmami, które...
Krzysztof Sobczak
21.08.2018
Farmacja
Doktorzy całymi zespołami odchodzą z jednej placówki medycznej do sąsiedniej. W efekcie zmuszają...
Katarzyna Nowosielska
21.08.2018
Zawody medyczne
Przedstawiciele związków zawodowych wyrazili w poniedziałek sprzeciw wobec zaplanowanej przez Senat...
Krzysztof Sobczak
20.08.2018
Opieka zdrowotna
Walka z dopalaczami ma być skuteczniejsza niż dotychczas. Od wtorku 21 sierpnia 2018 r. zaczyna...
Katarzyna Nowosielska
20.08.2018
Opieka zdrowotna
Obowiązek opieki nad pacjentami powinien być realizowany przez farmaceutę w odniesieniu do każdego...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.08.2018
Pacjent
Póki operator zewnętrzny zarządzający szpitalem powiatowym spłaca jego milionowe długi - jest...
Katarzyna Nowosielska
20.08.2018
Finansowanie zdrowia Zarządzanie

Do szpitala na e-skierowanie

Pacjent Opieka zdrowotna
Ministerstwo Zdrowia chce też, by taką formę miały skierowania na badania diagnostyczne, w tym...
Patrycja Rojek-Socha
18.08.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
Jedzenie w szpitalach jest złe, ale regularne kontrole Państwowej Inspekcji Sanitarnej powinny to...
Krzysztof Sobczak
17.08.2018
Pacjent Opieka zdrowotna
Prawnicy placówek medycznych pracują nad koncepcją prawną, która pozwoli szpitalowi pozwać Narodowy...
Katarzyna Nowosielska
17.08.2018
Finansowanie zdrowia
O skutkach połączenia szpitali klinicznych we Wrocławiu oraz o tym w jaki sposób optymalizować...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
17.08.2018
Finansowanie zdrowia Zarządzanie
Między zatrudnieniem pielęgniarki w szpitalu na Izbie Przyjęć a zarażeniem się gruźlicą jest...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
16.08.2018
Naczelna Izba Aptekarska sprzeciwia się wprowadzeniu przepisów zezwalających na sprzedaż wysyłkową...
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
14.08.2018
Farmacja
Czy policja może żądać wydania od szpitala dokumentacji medycznej pacjenta lub uzyskiwania...
Iwona Kaczorowska-Kossowska
14.08.2018
Opieka zdrowotna
O tym, dlaczego podwyżki obiecane kolejnym grupom zawodowym spowodują dalsze zadłużanie szpitali, a...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
14.08.2018
Finansowanie zdrowia Zawody medyczne
Decyzja o zaszczepieniu dziecka nie została pozostawiona rodzicom. Jeśli uchylają się od wykonania...
Marek Sondej
14.08.2018
Opieka zdrowotna
Już blisko 10 tysięcy elektronicznych recept zostało wydanych w ramach pilotażu. Wkrótce e-recepty...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2018
Opieka zdrowotna Farmacja
Projekt rozporządzenia w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” trafił...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2018
Opieka zdrowotna
Ministerstwo zdrowia chce dofinansować zakup stanowisk komputerowych oraz oprogramowania w...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2018
Finansowanie zdrowia

Szpitale leczą cudzoziemców i liczą straty

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do ministrów zdrowia i spraw zagranicznych o utworzenie...
Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska
13.08.2018
Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski