Zmiany w rozporządzeniu ws. klasyfikacji budżetowej

Samorząd terytorialny

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych została dostosowana do obowiązujących przepisów krajowych i unijnych.Artykuł...

30.12.2013

Zmiany w rozporządzeniu ws. ewidencji gruntów i budynków

Samorząd terytorialny

W wyniku nowelizacji liczne zmiany wprowadzono w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Większość zmian zacznie obowiązywać od 31 grudnia 2013 r.Artykuł pochodzi z programuLEX dla...

30.12.2013

Gminy mogą tworzyć rady seniorów

Samorząd terytorialny

Rada gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk może tworzyć radę seniorów. Składa się ona z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na...

18.12.2013