CRIP zapewni lepszy dostęp do informacji publicznej

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy określają szczegółowo sposób weryfikacji, przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych oraz metadanych w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP).

02.04.2014

Większy zwrot wydatków w ramach funduszu sołeckiego

Samorząd terytorialny

Nowa ustawa o funduszu sołeckim przewiduje zwiększenie o 10 proc. wysokości zwrotu z budżetu państwa wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego. Zwrot ten wyniesie odpowiednio: 40 proc., 30...

27.03.2014

11 maja wchodzi w życie nowelizacja ustawy o informatyzacji

Samorząd terytorialny

Ustawa, która ułatwi kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną i sądami administracyjnymi, oraz zwiększy liczbę i jakości e-usług, została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 10...

11.02.2014

Ustawa o ochronie lokatorów z tekstem jednolitym

Samorząd terytorialny

31 stycznia opublikowano w Dzienniku Ustaw tekst jednolity ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (poz. 150).

05.02.2014