Nowe granice powiatu zielonogórskiego

Samorząd terytorialny

W dniu 1 stycznia 2015 r. zmienią się granice powiatu zielonogórskiego. Wprowadzone zmiany są konsekwencją połączenia miasta na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra.

01.09.2014

Zmiana granic niektórych gmin i miast

Samorząd terytorialny

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów modyfikuje granice niektórych gmin i miast, zmienia status wybranych miejscowości oraz łączy miasto na prawach powiatu Zielona Góra z gminą Zielona Góra.

01.09.2014

Udzielanie gwarancji de minimis na nowych zasadach

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 lipca 2014 roku obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach...

30.07.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski