Ustawa o ochronie lokatorów z tekstem jednolitym

Samorząd terytorialny

31 stycznia opublikowano w Dzienniku Ustaw tekst jednolity ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (poz. 150).

05.02.2014

Rejestr TERYT zaktualizowany

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów aktualizujące krajowy rejestr urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT).Artykuł pochodzi zprogramu LEX dla Samorządu...

17.01.2014

System powiadamiania ratunkowego kompleksowo uregulowany

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszły w życie przepisy kompleksowo normujące zagadnienia z zakresu systemu powiadamiania ratunkowego. System ten opiera się na centrach powiadamiania ratunkowego (CPR),...

13.01.2014

Zmiany w urzędowym nazewnictwie niektórych miejscowości

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji wprowadzające zmiany w urzędowym nazewnictwie niektórych miejscowości. Ustalona została również nazwa jednego...

10.01.2014

Przedszkolni nauczyciele ze zniżkami na komunikację

Samorząd terytorialny

Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych otrzymali ulgę na przejazd środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz przy przejazdach środkami...

03.01.2014

Liczne zmiany wprowadzone przez ustawę "okołobudżetową"

Samorząd terytorialny

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie ustawa okołobudżetowa, uzupełniająca budżet państwa na 2014 r. Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego...

01.01.2014

Nowe narzędzie tworzenia stron BIP

Samorząd terytorialny

W wyniku nowelizacji u.d.i.p. wprowadzone zostało nowe narzędzie udostępniania informacji publicznej - Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej, przy pomocy którego możliwe będzie...

31.12.2013

Maksymalnie 300 zł za pobyt w izbie wytrzeźwień

Samorząd terytorialny

Zgodnie z nowymi przepisami opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego, natomiast jej wysokość ustala organ stanowiący tej jednostki . Maksymalna wysokość...

31.12.2013