Nowe przepisy w sprawie działalności agencji zatrudnienia

Samorząd terytorialny

Nowe przepisy, które weszły w życie z dniem 23 sierpnia br., modyfikują dotychczas obowiązujące wzory wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz formularza informacji...

06.09.2013

Kurs reedukacyjny dla kierowców: znana cena i program

Samorząd terytorialny

Za 28 godzin kursu reedukacyjnego dla kierowców (godzina kursu równa się 45 minutom) będzie trzeba zapłacić 500 zł, wynika z nowego rozporządzenia ministra transportu (poz. 894). Starosta będzie...

22.08.2013

Nowe oznakowanie tras rowerowych

Samorząd terytorialny

Przepisy prawne, które weszły w życie z dniem 14 sierpnia br., wprowadziły zmiany w zakresie oznakowania tras rowerowych, jak również określiły warunki techniczne dla nowych znaków oraz warunki ich...

22.08.2013

Nie będzie podwyżek dla nauczycieli

Samorząd terytorialny

Opublikowano wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na nowy rok szkolny. Rozporządzenie nie przewiduje podwyżek dla pedagogów.

21.08.2013

Rejestr gmin poszerzony o identyfikator PRNG

Samorząd terytorialny

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie z dniem 7 sierpnia 2013 r. zakres informacji umieszczanych w Rejestrze gmin, na których obszarze są używane nazwy w języku mniejszości rozszerzony...

07.08.2013