Raport o stanie samorządu wzmocni kontrolę nad wójtem

Samorząd terytorialny

Nowy obowiązek samorządów może „odpolitycznić” toczące się w radach i sejmikach dyskusje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu. Jednak zdaniem samorządowców konieczność przygotowania raportu o stanie gminy może być zadaniem pracochłonnym.

06.12.2018

Prezes spółdzielni mieszkaniowej może być radnym gminnym

Samorząd terytorialny

Nie ma przeciwwskazań, aby prezes spółdzielni mieszkaniowej nie mógł piastować funkcji radnego rady gminy. Jednak zgodnie z prawem musi powstrzymywać się od udziału w głosowaniu w sprawach dotyczących działającej w gminie spółdzielni.

05.12.2018

WSA: Decyzje Komisji Weryfikacyjnej nie odbierają prawa do sądu

Samorząd terytorialny

Decyzja jednoinstancyjna Komisji Weryfikacyjnej do spraw nieruchomości warszawskich podlega kontroli sądu administracyjnego - stwierdził w trzech wyrokach Wojewódzki Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu skargi warszawskiego ratusza.

05.12.2018

Gmina powinna odśnieżyć tarcze zegara

Samorząd terytorialny

Wprawdzie tarcza zegara słonecznego nie stanowi ciągu komunikacyjnego, ale skoro jest terenem otwartym, po którym uczęszczają piesi, to na gminie spoczywa obowiązek odśnieżenia i usunięcia śliskości. Gmina tego zaniedbała. Ponosi odpowiedzialność za wypadek – stwierdził Sąd Okręgowy w Suwałkach.

04.12.2018

NSA oceni, czy parkowanie tylko dla mieszkanców jest wbrew zasadzie równości

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wprowadzenie „winiety mieszkańca", która uprawnia do bezpłatnego parkowania naruszyło zasadę równego traktowania - uznał rzecznik praw obywatelskich. I po wyroku WSA oddalającym skargę RPO na uchwałę Rady Nysy złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

02.12.2018

Samorządy chcą powrotu poprzednich rozwiązań prawa wyborczego

Samorząd terytorialny Wybory

Kodeks wyborczy powinien być zmieniony, bo wiele znowelizowanych w styczniu przepisów nie sprawdziło się  – uważają samorządowcy. Ich zdaniem konieczna jest m.in. likwidacja korpusu urzędników wyborczych oraz przywrócenie jednej obwodowej komisji wyborczej.

30.11.2018

Gminy mogą zatrudniać operatorów rewitalizacji

Samorząd terytorialny

Niektóre gminy powierzają wykonanie zadań z zakresu rewitalizacji jednostkom zewnętrznym. Gmina nie może jednak przekazać spółce kapitałowej kompetencji prawotwórczych i planistycznych, te są bowiem zarezerwowane dla organów gminy – mówi dr Jakub H. Szlachetko.

28.11.2018

Prasa samorządowa nie powinna konkurować z niezależnymi gazetami

Samorząd terytorialny

Helsińska Fundacja Praw Człowieka popiera projekt przewidujący bezpośredni zakaz wydawania gazet przez samorządy. Dla gmin to tuba propagandowa, dla prywatnej prasy - nieuczciwa konkurencja. Zdaniem zwolenników zmian pieniądze podatników nie powinny być wydawane na promowanie lokalnych włodarzy.

28.11.2018

WSA: Prezydent Lublina naruszył przepisy

Samorząd terytorialny

Według sądu wojewoda prawidłowo wygasił mandat prezydenta Krzysztofa Żuka w poprzedniej kadencji. Powodem było zasiadanie w radzie nadzorczej spółki PZU Życie podczas pełnienia mandatu.

26.11.2018

NIK edukuje Polaków, jak poprawić stan powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna akcję edukacyjną dotyczącą zanieczyszczeń powietrza. Chce przypomnieć, że negatywny wpływ na powietrze mają m.in. stare piece na paliwa niskiej jakości.

26.11.2018

Statut określa zarządzanie mieniem gminy przez jednostki pomocnicze

Samorząd terytorialny

Jednostki pomocnicze gminy nie mają osobowości prawnej. Ich kompetencje określa wyłącznie gmina w statucie, a wiec przekazanie mienia komunalnego w zarządzanie takiej jednostce wymaga prawidłowych regulacji statutowych – pisze Szymon Osowski

22.11.2018