Będzie milcząca pikieta w obronie szpitali powiatowych

Samorząd terytorialny Opieka zdrowotna

Związek Powiatów Polskich wspólnie z Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Szpitali Powiatowych organizują pod Ministerstwem Zdrowia milczącą pikietę. Nie udało się porozumieć z resortem w sprawie poprawy sytuacji szpitali.

27.03.2019

Opłaty za odpady powinny bilansować wydatki na pokrycie kosztów systemu

Samorząd terytorialny Środowisko

Wpływy roczne z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą bilansować się z poziomem wydatków rocznych na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ewentualne nadwyżki można wykorzystać na pokrycie kosztów wyposażenia nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych, np. w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

27.03.2019

Soboń: Duża nowela prawa budowlanego odchudzi projekty

Samorząd terytorialny Budownictwo

Prowadzimy prace nad dużą nowelizacją prawa budowlanego. Chcemy, by wszystkie projekty instalacji były wymagane dopiero na etapie realizacji i odbioru budynku, a pozwolenie na budowę ma być ważne 5 lat. O tych i innych zmianach mówi Prawo.pl Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju.

27.03.2019

Strajk pracowników socjalnych jednak będzie, wcześniej manifestacja w Warszawie

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Manifestacja, a w końcu strajk generalny to kolejne formy zaostrzenia protestu pracowników pomocy społecznej. Ministerstwo pracy nie zgadza się na realizację podstawowych postulatów protestujących i twierdzi, że za płace pracowników socjalnych odpowiadają samorządy. Resort przygotowuje zmiany w ustawie, ale według środowiska są one fasadowe. 

26.03.2019

WSA: Rada gminy ma wskazać, kto będzie usypiał ślepe mioty

Samorząd terytorialny

Rada miasta przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uznał, że w uchwale zabrakło dokładnego wskazania lekarza lub zakładu leczniczego odpowiedzialnego za usypianie ślepych miotów.

26.03.2019

Pracownicy nierówni, czyli czym się różni kultura od drogi

Samorząd terytorialny

Pensja rzędu 1700 - 2000 zł netto to standard w samorządowych instytucjach kultury. Do tego trudniej o awans, niższa niż u innych pracowników samorządowych odprawa emerytalna i brak nagrody za 45 lat pracy. Pracownicy kultury powiązani są z samorządem, ale ich status jest inny. Ministerstwo pracuje nad rozwiązaniami prawnymi w tej sprawie.

25.03.2019

WSA: Alkoholu nie można sprzedawać w sąsiedztwie obiektów chronionych

Samorząd terytorialny

Rada miasta uchwaliła, że punkty sprzedaży alkoholu będą mogły być lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka oraz obiektów sakralnych i cmentarzy. WSA w Białymstoku uznał, że taka odległość z pewnością nie ogranicza dostępności alkoholu.

25.03.2019

Gmina zapłaci, bo próg w toalecie był za wysoki

Samorząd terytorialny

Gmina odpowiada za to, że wejście do toalety na cmentarzu komunalnym nie spełniało warunków technicznych wymaganych przepisami prawa. Odpowiada więc za skutki upadku kobiety, która potknęła się w takim obiekcie o zbyt wysoki próg – potwierdził Sąd Okręgowy w Olsztynie.

23.03.2019

Niskie diety nie zachęcają sołtysów, w miastach małe zainteresowanie radami osiedli

Samorząd terytorialny

Niskie diety sołtysów i członków rad osiedli zniechęcają do działań, małe kompetencje jednostek pomocniczych w miastach frustrują działaczy. Zazdrośni radni i nieświadomi burmistrzowie nie powołują organów pomocniczych. Niska jest frekwencja - na wsi wyższa, bo sołtysa znają wszyscy, ale miejska alienacja nie służy wyborom do rad osiedli.

23.03.2019

Potrzebny koroner, a stare przepisy wciąż żywe

Samorząd terytorialny

Nie jest jasne, kto ma wystawić kartę zgonu, jeśli ktoś umrze np. w domu. Dodatkowo, wątpliwe jest, kto za to płaci. Rodzinom zmarłych próbują pomóc niektóre samorządy, podpisując umowy z lekarzami. A przepisy dotyczące stwierdzania zgonu mają blisko 60 lat. Resort zdrowia szykuje nowe regulacje, które przewidują wprowadzenie instytucji koronera.

23.03.2019

Przekształcenie użytkowania wieczystego – spytaj urząd lub zapłać przed 31 marca

Samorząd terytorialny Budownictwo

Za użytkowanie wieczyste płaciło się do 31 marca. Od tego roku już go nie ma, ale trzeba zapłacić za przekształcenie. Jeśli urząd nie przysłał jeszcze zaświadczenia, wyjścia są dwa: uiścić opłatę jak dotąd, albo zapytać urzędnika. Termin pierwszej opłaty przekształceniowej przesunięto o rok, więc czas jest. Jeśli boimy się odsetek, można zapłacić od razu, bo pieniądze nie przepadną.

22.03.2019

Raport o stanie samorządu ma być obszerny, ale… czytelny dla mieszkańców

Samorząd terytorialny

Samorządy pracują nad przygotowaniem raportu o stanie gminy. Sekretarze przewidują, że najwięcej miejsca zajmie w nim część finansowa i opis inwestycji. Realizacja nowego obowiązku wiąże się z dylematem, jak sporządzić raport szczegółowo i zarazem w formie przystępnej dla mieszkańców. Oni również, nie tylko radni, będą nad nim debatować.

22.03.2019

Koła Gospodyń Wiejskich nie tylko na wsiach - Senat za nowelą

Samorząd terytorialny

Przyjęta regulacja zakłada, że Koła Gospodyń Wiejskich będą mogły działać nie tylko na wsiach, ale także na terenie sołectw w granicach miast oraz w miastach do 5 tys. mieszkańców. Regulacja zmienia ustawę z listopada 2018 r., którą krytykował Rzecznik Praw Obywatelskich podnosząc, że łamie konstytucyjną zasadę wolności zrzeszania się.

21.03.2019

NSA: Data 17 stycznia propaguje komunizm

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski nie było wyzwoleniem, a narzuceniem systemu totalitarnego, za którym nie szły idee demokratyczne i wolnościowe. Dlatego zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wojewoda mógł zmienić nazwę ulicy 17 stycznia na Pułkownika Pileckiego.

21.03.2019

WSA: Gminna impreza nie uzasadnia zezwolenia na alkohol

Samorząd terytorialny

Gmina uchwaliła, że zakaz spożywania napojów alkoholowych nie będzie obowiązywał podczas imprez kulturalnych, kulturalno-rozrywkowych oraz promujących gminę. WSA w Olsztynie uznał, że gmina powinna wskazać konkretne miejsca, a nie okoliczności, w których dopuszczalne będzie spożycie alkoholu w miejscu publicznym.

21.03.2019

500 plus na każde dziecko w 2019 r. będzie kosztować 31 mld zł

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy w sprawie rozszerzenia programu "Rodzina 500 plus" na pierwsze dziecko. Z programu będzie mogło skorzystać 6,8 mln. dzieci. Rocznie ma kosztować ponad 41 mld zł, w samym 2019 roku - 31 mld zł.

19.03.2019

Wielki Brat nie podejrzy w Krakowie

Samorząd terytorialny

Najprawdopodobniej nie będzie poszerzonego monitoringu wizyjnego w Krakowie. Miejscy prawnicy ocenili projekt jako niezgodny z prawem z uwagi na niedopuszczalną ingerencję w wolności i prawa obywatelskie.

19.03.2019

Pazerność wielkich miast zagraża małym gminom

Samorząd terytorialny

Granice nie są nienaruszalne i terytorium miasta może się zwiększać, ale dopuszczalność ich zmiany powinna być precyzyjnie uregulowana ustawowo, a nie tylko zachodzić dlatego, że np. prezydent miasta realizuje swoje cele polityczne – mówi Marek Olszewski, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.

19.03.2019

Podwyżki dla nauczycieli nie z kieszeni samorządów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Gminy obawiają się sytuacji, w której samorząd zostanie zobowiązany do zwiększenia pensji nauczycielom, a nie dostanie na to pieniędzy. Subwencja oświatowa jest za mała, a środków własnych im nie starczy. Minister edukacji zapowiada podwyżki od września, deklarując, że odpowiednie środki zostaną samorządom przekazane.

19.03.2019