Zarząd Związku Województw RP przypomina, że przedłożony projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 24 marca 2022 r. (UD347) zakłada przede wszystkim:

 • zmniejszenie klina podatkowego,
 • uwzględnianie odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu podatkowym,
 • wsparcie podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci w stosunku do oczekiwań społecznych,
 • zmianę zakresu niektórych zwolnień przedmiotowych,
 • zabezpieczenie wpływów z 1% podatku należnego dla organizacji pożytku publicznego (OPP), w tym przekazywanie kwot w wysokości 1% podatku należnego OPP na podstawie wniosku za po-przedni rok podatkowy w stosunku do określonej grupy podatników,
 • zmiany w zakresie przesyłania JPK w podatkach dochodowych,
 • zmiany w przepisach regulujących składki zdrowotne.

 

W ocenie skutków regulacji ubytek dochodów podatkowych dla jednostek samorządu terytorialnego ma wynieść w ciągu 10 lat około 11,2 mld zł, w tym dla samorządów województw w kwocie 358 mln 683 tys. zł. Najwięcej na projektowanej zmianie przepisów mają stracić województwa:

 • mazowieckie, udział PIT wynosi 21,84 proc., co oznacza ubytek dochodów w latach 2023-2031 w wysokości 78 mln 336 tys. zł
 • śląskie12,15 proc., ubytek 43 mln 580 tys. zł
 • wielkopolskie9,4 proc., ubytek – 33 mln 967 tys. zł
 • małopolskie8,85 proc., ubytek 31 mln 743 tys. zł
 • dolnośląskie – 8,21 proc., ubytek 29 mln 447 tys. zł

Zarząd Związku Województw RP domaga się więc wprowadzenia rekompensaty utraconych dochodów własnych województw.