Będzie wsparcie finansowe samorządów na remont bloków komunalnych

Samorząd terytorialny Budownictwo

Resort rozwoju przekazał do konsultacji projekt zmian ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowelizacja zapewni pomoc dla właścicieli budynków wybudowanych w systemie wielkopłytowym i wsparcie dla samorządów na remonty mieszkalnych budynków komunalnych.

28.05.2019

Zakopane jednak będzie chronić ofiary przemocy? MRPiPS naciska

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości

Chodzi o gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którego Zakopane - jako jedyna polska gmina - dotąd nie uchwaliło. Rzecznik Praw Obywatelskich alarmował , że to lekceważenie potrzeb osób oczekujących wsparcia, które łamie Konstytucję oraz prawo międzynarodowe. Minister Elżbieta Rafalska wystąpiła do Wojewody Małopolskiego o skuteczne "zmobilizowanie samorządu Zakopanego" w tym zakresie.

28.05.2019

Samorządy narzekają na źle przygotowaną reformę oświaty

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty Zarządzanie oświatą

Rosnące koszty edukacji, wydłużenie godzin nauki, brak nauczycieli – to główne problemy, które zgłosiły największe miasta w związku z „kumulacją roczników” w szkołach średnich w roku szkolnym 2019/2020. A najważniejszym ich oczekiwaniem wobec władz państwowych jest zwiększenie nakładów na oświatę.

28.05.2019

NIK: Inicjatywa lokalna mało znana i mylona z budżetem obywatelskim

Samorząd terytorialny

Jak ustaliła Najwyższa Izba Kontroli, samorządy i mieszkańcy słabo znają instytucję inicjatywy lokalnej. Wiele gmin nie ma uchwał określających tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków składanych przez obywateli. A to gminy powinny dbać o promocję inicjatywy lokalnej wśród mieszkańców i wspierać ich w formie spotkań czy warsztatów.

28.05.2019

Miasta mają dość drogiego prądu, stolica chce wystąpić do rządu o rekompensatę

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Rachunki za energię wyższe o 50, a nawet 70 procent to od stycznia zmora samorządów i spółek miejskich. Przez opóźnienie zmian w prawie nie mogą jednak liczyć na zapowiedziane obniżki cen. Tymczasem Warszawa chce wystąpić do rządu o rekompensatę za zwiększenie kosztów. Łódź zamierza płacić tyle, co w zeszłym roku. Resort energii twierdzi, że pracuje nad rozwiązaniami i jest w stałym kontakcie z Komisją Europejską.

28.05.2019

Prezydent wręczył odznaczenia państwowe w Dniu Samorządu Terytorialnego

Samorząd terytorialny

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i radni są wśród odznaczonych przez prezydenta Andrzeja Dudę z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. W przemówieniu podkreślił, że samorząd terytorialny sprawdził się. - To samorząd lokalny i regionalny dba o bieżące sprawy. To on patrzy na przysłowiowe chodniki - dodał.

27.05.2019

SN: Parafia zasiedziała budynek z gruntem w złej wierze

Samorząd terytorialny Prawo cywilne

Przeprowadzony remont generalny budynku za pieniądze skarbu państwa nie pozbawił parafii posiadania nieruchomości. Dlatego, że objęcie na pewien czas przez właściciela nie oznaczało objęcia w celu władania - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej i stwierdził prawidłowość zasiedzenia ze szkodą dla Poznania.

25.05.2019

Senat też za przywracaniem połączeń do małych miejscowości

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Bez poprawek Senat przyjął w piątek ustawę o przywracaniu lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki zawartym w niej rozwiązaniom mają być przywracane zlikwidowane wcześniej połączenia do małych miejscowości, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

25.05.2019

WSA: Radnego nie można zmuszać do udziału w komisji

Samorząd terytorialny

O ile z przepisów można wywieść obowiązek pracy radnego w komisjach, do których został powołany, o tyle żaden przepis nie pozwala na powołanie radnego do określonej komisji wbrew jego woli – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

25.05.2019

Gminy zainwestują w ekologiczny transport

Samorząd terytorialny Środowisko

Elektromobilność zyskuje na popularności. Samorządy stawiające na elektryczne pojazdy czy stacje ładowania pokazują swoją postępowość i dbałość o mieszkańców. Samorządowcy są zdania, że stacje ładowania będą spotykane nie tylko w dużych miastach, ale i małych miejscowościach.

25.05.2019

Są dysproporcje między województwami w wykorzystaniu środków unijnych

Samorząd terytorialny Finanse publiczne

Regiony najskuteczniej wykorzystują środki unijne na zatrudnienie, wsparcie MŚP, edukację oraz rozwój infrastruktury transportu. Obecnie na poziomie regionalnym nie ma ryzyka utraty środków, bo nie upłynęły terminy ich wydatkowania. Jednak nie wszystkie regiony są tak samo skuteczne.

24.05.2019

WSA: Wnioski o udostępnienie informacji publicznej nie są po to, by dokuczać urzędom

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Skarżąca składała liczne wnioski o udzielenie jej informacji publicznej. Żądania nie wynikały jednak z troski o dobro publiczne, ale z dążenia do szykanowania pracowników urzędu pracy. Skarżąca utrudniała funkcjonowanie urzędu. To nadużycie prawa - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

24.05.2019

Miasta czekają na zmianę prawa o cmentarzach

Samorząd terytorialny

Archaiczne przepisy o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie przystają do czasów, w których coraz częstsze są kremacje, rozsypywanie prochów, czy trzymanie urn w domu. Miastom brakuje terenów pod cmentarze, budują więc kolumbaria, ale prawo jest tu niepotrzebnie zbyt restrykcyjne. Nad projektem zmian pracuje Główny Inspektor Sanitarny.

24.05.2019

RPO pyta prezydentów miast o liczbę kobiet w spółkach komunalnych

Samorząd terytorialny

Rzecznik praw obywatelskich zapytał 25 prezydentów największych miast, czy rozważają przyjęcie regulacji prawa miejscowego w celu zapewnienia w składzie zarządów i rad nadzorczych spółek komunalnych minimalnych udziałów kobiet. Zwrócił się też o przekazanie aktualnych danych dotyczących udziału kobiet i mężczyzn w organach tych jednostek.

23.05.2019

Czas na raporty o stanie samorządu, ale nie wiadomo, co ma w nich być

Samorząd terytorialny Finanse publiczne Finanse samorządów

Urzędy same decydują, jakie informacje zamieszczą w raporcie o stanie samorządu, bo obowiązujące od niedawna prawo tego nie precyzuje. Dokument ma być informacją dla radnych i mieszkańców, ale nie spełni roli, jeśli będą w nim same liczby lub niepotrzebne czy powielone dane. Przygotowanie raportu wciąż budzi kontrowersje i wątpliwości. A nowy obowiązek należy wypełnić do 31 maja.

23.05.2019

Coraz więcej hulajnóg, rowerów i małych aut na prąd w miastach

Samorząd terytorialny Środowisko

Podwojona przez dwa lata liczba rowerów do wypożyczenia, coraz popularniejsze hulajnogi elektryczne i małe samochody na prąd. Mieszkańcy idą za trendem mikromobilności, a miasta  wprowadzają rozwiązania umożliwiające przemieszczanie się za pomocą lekkich pojazdów na prąd.

22.05.2019