Do 4 grudnia administracja pracuje zdalnie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus

Już obowiązuje opublikowane w poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw rozporządzenie wprowadzające pracę zdalną w urzędach administracji rządowej i jednostkach samorządowych. To efekt ustaleń podjętych w sobotę podczas konsultacji premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami samorządów. Nowe zasady nie obejmują sądów i prokuratury.

03.11.2020

Samorządowcy zdecydują o pracy zdalnej swoich urzędów

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z samorządowcami na pilnie zwołanym spotkaniu w sprawie rozporządzenia o przejściu na zdalny tryb pracy urzędów administracji samorządowej od wtorku, 3 listopada. Apelowali o to samorządowcy podczas październikowej Komisji Wspólnej. W wyniku konsultacji rząd wydłużył termin obowiązywania zapisów z 2 tygodni do miesiąca.

02.11.2020

WSA: Kandydat na ławnika nie musi prezentować się na sesji

Samorząd terytorialny

Prawo o ustroju sądów powszechnych nie nakłada na radę gminy obowiązku indywidualnego zawiadamiania każdego z kandydatów na ławników o terminie sesji, podczas której ma być dokonany wybór ławników do sądów powszechnych - stwierdził w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.

02.11.2020

Tor na skrawku działki, cała zwolniona z podatku. Gminy walczą o zmianę prawa

Samorząd terytorialny Finanse samorządów

Jest szansa na rozwiązanie problemu unikania opodatkowania przez firmy, które mają na swoim terenie choćby fragment infrastruktury kolejowej, np. bocznice. Resort infrastruktury przygotował projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Jednak zaproponował poszerzenie katalogu zwolnień z podatku od nieruchomości, na co samorządowcy nie dawali zgody.

02.11.2020

Premier nakazuje pracę zdalną w administracji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Koronawirus

Pracownicy administracji publicznej, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, muszą pracować zdalnie – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas zorganizowanej w piątek konferencji prasowej. Premier zaapelował też do szefów prywatnych firm, żeby umożliwili pracę zdalną swoim pracownikom.

30.10.2020

NIK: Opolskie gminy dobrze zorganizowały dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkół

Samorząd terytorialny

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła jak gminy z województwa opolskiego wywiązują się z obowiązku organizowania bezpłatnego dowozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz opieki nad nimi w czasie podróży. Nie miała większych zastrzeżeń. Jedynym problemem okazał się brak kontroli tego, jak realizowane są zlecone usługi przewozu.

30.10.2020

Prowadzenie metryki sprawy administracyjnej obowiązkowe, ale wzbudza wątpliwości

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Metryka sprawy administracyjnej to obowiązek organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie. Dane w metryce powinny być na bieżąco aktualizowane. Jednak instytucja metryki budzi w praktyce wiele wątpliwości, a nieprecyzyjny sposób zredagowania przepisu jest krytykowany.

29.10.2020

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Samorząd terytorialny

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

29.10.2020

Samorządowcy: Nie inspirujemy protestów na ulicach

Samorząd terytorialny Koronawirus

Samorządowcy stanowczo oświadczają, że nie inspirują protestów i nie są odpowiedzialni za obecność ludzi na ulicach miast. Jak podkreślają, dokładają wielu starań, w ramach swoich kompetencji, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo swoim mieszkańcom.

29.10.2020

Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN przywraca do pracy w likwidowanej spółce

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy

Wyrok jest precedensowy, gdyż pierwszy raz nowa Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozstrzygała skargę nadzwyczajną z zakresu prawa pracy. Po drugie, w imię państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej oraz zaufania obywatela do państwa, wyrok SN przywraca wnioskodawcę do pracy w spółce komunalnej, która nie zatrudnia już żadnego pracownika.

29.10.2020

Szefernaker do samorządów: Nie nawołujcie do działań niezgodnych z prawem i groźnych w epidemii

Samorząd terytorialny

Część działań prowadzonych przez samorządowców sprowadza zagrożenie epidemiczne. Mimo że rozporządzenia covidowe nie zawsze były konsultowane, to one obowiązują – mówił do samorządowców wiceminister Paweł Szefernaker z MSWiA, pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem. I zaapelował o nie nawoływanie do działań niezgodnych z prawem.

28.10.2020

Radny powie za dużo, a za ujawnienie danych odpowie wójt

Samorząd terytorialny RODO

Przepisy nie wskazują, kto odpowie za naruszenie ochrony danych osobowych podczas sesji rady lub sejmiku. Wójt ma zapewnić transmisję sesji i publikację nagrań, mimo że zupełnie nie ma wpływu na to, jakie dane mogą ujawnić radni i nad czym będą debatować. Absurd polega na tym, że nie doprecyzowano, kto i kiedy jest administratorem w takiej sytuacji. Radni zaś sami przyznają, że nie są mocni w RODO i przydałyby się im szkolenia.

28.10.2020

Pomoc dla seniorów wyzwaniem dla gmin i ośrodków pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Gminy mają realizować rządowy program pomocy dla seniorów. Narzekają jednak, że nie konsultowano go z nimi. Mówią też o braku pieniędzy, problemach z ich rozliczaniem i zasadach bezpieczeństwa. Ośrodki pomocy społecznej przygotowują się do realizacji zadania, co jest utrudnione przez brak wiedzy o liczbie potrzebujących, przyznanych kwotach i wskazań, na co mają być wydane. Poza tym brakuje kadr.

27.10.2020

Dofinansowanie do lokalnych przewozów wciąż nie bardzo kuszące

Samorząd terytorialny Transport Koronawirus

Wiele mniejszych samorządów nadal zwleka z organizowaniem lokalnych przewozów autobusowych. Powodów jest kilka - mimo zwiększenia dopłaty, nadal nie przysługuje ona do obecnie działających linii, bardzo krótki jest też okres na złożenie wniosku. Do tego samorządy nie mają pieniędzy na dopłaty, co nie pomaga w likwidacji wykluczenia transportowego.

26.10.2020

Ograniczanie liczby samochodów w miastach to już trend

Samorząd terytorialny Środowisko Transport

Samochody na ulicach miast powodują zanieczyszczenia powietrza, ograniczają też równy dostęp do miasta dla pieszych czy rowerzystów. Wciąż brakuje odpowiedniej ustawy umożliwiającej wprowadzanie stref niskoemisyjnych – uważa Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Jednocześnie trasy przelotowe są często prowadzone środkiem miast.

24.10.2020

Ważą się losy przepisów o odbieraniu zaniedbanych zwierząt

Samorząd terytorialny Środowisko

Na najbliższym posiedzeniu Sejm rozpozna poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jeśli zdecyduje o pozostaniu przy pierwotnej wersji ustawy, to prawo właścicieli będzie osłabione. Ale praktyka wskazuje, że sądy niechętnie akceptują odbieranie zwierząt przez ekologów: nie wystarczy, że zwierzę jest bardzo zaniedbane, trzeba wykazać, że pozostaje na skraju życia i śmierci.

24.10.2020

"Martwe dusze" w szkołach dla dorosłych zawyżają dotacje

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty Koronawirus

Każdy miesiąc dla szkoły dla dorosłych to walka o frekwencję, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zostanie zamknięta, a w nauczaniu zdalnym przy rozliczaniu dotacji liczy się ostatni miesiąc stacjonarnej pracy. Także w wielu "młodzieżowych" szkołach niepublicznych liczba uczniów nie zawsze odpowiada liczbie deklarowanej do dotacji lub wręcz wykazywane są „martwe dusze”. Pandemia i niedoskonałe przepisy utrudniają samorządom zapanowanie nad tą sytuacją.

23.10.2020

Samorządy zrobią zakupy przeciwdziałające COVID bez przetargów, Sejm uchwalił zmianę

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 samorządy nie będą musiały stosować ustawy Prawo zamówień publicznych - zdecydował Sejm. Warunek - musi być wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub wymaga tego ochrona zdrowia publicznego.

22.10.2020

Ścisły nadzór rządu nad edukacją to wynik ograniczonego zaufania do samorządów

Samorząd terytorialny Koronawirus

Obecnie w polskich uwarunkowaniach jest dążenie do usztywnienia edukacji i poddania jej ścisłemu nadzorowi administracji rządowej. Dotyczy to przykładowo działań kuratorów i inspektorów sanitarnych. Takie działania to wynik ograniczonego zaufania do samorządu, a to nie służy edukacji - ocenił przedstawiciel samorządów podczas VII Kongresu Edukacja i Rozwój.

22.10.2020
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski