Do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpisanych jest blisko 12 tysięcy kół gospodyń wiejskich. Od kilku lat, co roku mogą się starać o wsparcie finansowe na prowadzenie swojej działalności statutowej. Jak podaje ARiMR, zainteresowanie tym wsparciem stale rośnie.

 • w 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł,
 • w 2019 r. – 29 mln zł,
 • w 2020 r. – blisko 33 mln zł,
 • w 2021 r. – niemal 56 mln zł.
 • w 2022 r. -  ponad 62,6 mln zł

Wsparcie na prowadzenie działalności statutowej w 2022 roku przyznano 11 375 kołom gospodyń wiejskich.  Do 31 grudnia koła powinny były wydać dofinansowanie, które otrzymały, a do 31 stycznia br. muszą rozliczyć się z tej pomocy.

Sprawdź w LEX: Czy członek Koła Gospodyń Wiejskich może być równocześnie zatrudniony na umowę o pracę czy zlecenie, odpłatnie w tym kole? >>>
Sprawdź w LEX: Czy koło gospodyń wiejskich ma status organizacji pozarządowej i może posiadać status organizacji pożytku publicznego? >

 

Tylko połowa sprawozdań

Do 23 stycznia do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 6207 sprawozdań. Najwięcej złożono ich w województwach: wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim i łódzkim.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogą przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, którą dostają z ARiMR określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich. Koło otrzyma dotacje jeśli przede wszystkim:

 1. prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
 2. prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
 3. wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet;
 4. inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
 5. upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych;
 6. reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
 7. rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.

 

Przeczytaj w Prawo.pl: Gospodynie muszą zwracać pieniądze za festyny z programu #SzczepimySię>>

Sprawdź w LEX: Jaką ewidencję powinno prowadzić koło gospodyń wiejskich? >
Sprawdź w LEX: Czy urząd gminy może przekazać zakupione ze środków gminy wyposażenie Kole Gospodyń Wiejskich? >>>
 

Wysokość pomocy uzależniona od  liczby członków

Wysokość pomocy finansowej zależy od liczby członków koła ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i wynosi:

 • 5 tys. zł - jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
 • 6 tys. zł - jeżeli liczy od 31 do 75 członków,
 • 7 tys. zł, jeżeli liczy ponad 75 członków.

Przeznaczenie tych środków na inne cele może być przyczyną odmowy przyjęcia sprawozdania, a w konsekwencji decyzji o zwrocie środków. 

- Jeśli chodzi o wsparcie statutowe dla KGW za 2021 rok, dokumenty po terminie (31 stycznia 2022 r.) złożyły 2 koła, a 9 musiało zwrócić otrzymane środki z powodu odmowy przyjęcia rozliczenia - informuje Biuro Prasowe ARiMR. Jako przyczyny odrzucenia sprawozdań podaje: niezłożenie sprawozdania w terminie; przeznaczenie środków na cele, których nie obejmuje pomoc; brak zwrotu przez koło niewydatkowanej kwoty wsparcia; nieuzupełnienie braków w sprawozdaniu lub niezłożenie wyjaśnień po wyznaczonym terminie. Co roku ARiMR wydaje do 10 decyzji o odmowie przyjęcia sprawozdania.