Maria Dec-Kiełb

Artykuły autora

Gminy kontrolują szamba i są pierwsze efekty

Środowisko

Przepisy przewidują kary dla mieszkańców, którzy nie dopełnią obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości stałych i rachunków za wykonywanie takiej usługi. I kary dla gmin, które mieszkańców w terminie nie skontrolują i nie sporządzą raportu. Związek Celowy Gmin MG-6 (woj. wielkopolskie) przekazał policji już 460 spraw. W najbliższym czasie kontroli będzie więcej.

04.12.2023

RPO: Dodatek węglowy należał się też mieszkającym w samowoli budowlanej

Samorząd terytorialny Dodatek osłonowy Węgiel

Mieszkanka osiedla romskiego nie dostała dodatku węglowego, bo gmina uznała, że nie przysługuje on osobie, która mieszka w domu wybudowanym bez pozwolenia. Kobieta odwołała się do SKO, które utrzymało zaskarżoną decyzję. Udział w postępowaniu przed WSA zgłosił Rzecznik Praw Obywatelskich. Wskazuje, że z ustawy o dodatku nie wynika, aby uznanie istnienia gospodarstwa domowego było uwarunkowane legalnością zamieszkiwania w danym domu czy lokalu.

30.11.2023

Większość lokali wyborczych nadal niedostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Samorząd terytorialny Budownictwo Wybory

Po ponad dziesięciu latach obowiązywania przepisów dotyczących wymogów dostępności, problemy z ich faktycznym przestrzeganiem przy organizacji głosowania nadal występują. Ponad 3/4 lokali nie spełniało co najmniej jednego wymogu, prawie 40 proc. co najmniej trzech, a co czwarty co najmniej 4 wymogów dostępności - wskazuje w najnowszym raporcie Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

28.11.2023

Rząd w końcówce kadencji obiecuje pieniądze dla pracowników pomocy społecznej

Samorząd terytorialny Pomoc społeczna

Od 500 zł do 1000 zł ma wynieść dodatek do wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej od 1 stycznia przyszłego roku - tak zakłada projekt ustawy, którą zaanonsował ustępujący rząd. Dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej są sceptyczni. Nie wiedzą, czy nowy rząd zechce zrealizować to, co obieca stary. Mają też wątpliwości co do tego, czy zamiast dodatku nie byłaby lepsza podwyżka wynagrodzenia.

20.11.2023

Nowelizacja ustaw nie pomogła, rad seniorów nie przybyło

Samorząd terytorialny

Po pół roku od nowelizacji ustaw ustrojowych seniorzy nie ruszyli tłumnie z wnioskami o utworzenie rad seniorów, bo wcześniej także tego nie robili. Jedyny efekt nowelizacji jest taki, że seniorzy, którzy już aktywnie w radach działają, chcą się szkolić, współpracować z innymi radami, nie muszą tego robić za własne pieniądze. Do większej inicjatywy zachęciłyby pieniądze, które dziś szerokim strumieniem płyną do Kół Gospodyń Wiejskich.

17.11.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    21