Prezydent Tarnobrzega oskarżony o przyjęcie łapówki

Finanse samorządów

Do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu skierowany został akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi K. - prezydentowi miasta Tarnobrzeg. Miał przyjąć przyjął korzyść majątkową od tarnobrzeskiego przedsiębiorcy.

10.07.2018

Jest ustawa o zniesieniu najbardziej zadłużonej gminy

Finanse samorządów

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim. Zgodnie z nią najbardziej zadłużona gmina zniknie z mapy 1 stycznia 2019 r.

05.07.2018

Będzie rozwiązanie systemowe dla zadłużonych gmin

Finanse samorządów

Coraz bardziej powszechne jest zadłużanie się gmin, MSWiA przygotuje więc w porozumieniu z resortem finansów specjalny mechanizm przeciwdziałający zadłużaniu ponad pewną kwotę – zapowiedział...

27.06.2018

Samorząd udzieli bonifikaty

Finanse samorządów

Rady gmin, powiatów lub sejmiki województw będą decydowały o wysokości i warunkach udzielenia bonifikaty, jeśli grunt jest własnością samorządu. Rząd zdecydował, że prawo użytkowania wieczystego...

26.06.2018

WSA: na zarobki wójt poskarży się przed sądem pracy

Finanse samorządów

Uchwała rady gminy o ustaleniu wynagrodzeniu wójta dotyczy stosunku pracy pracownika samorządowego. W razie sporu dotyczącego tej kwestii podmiotem właściwym do jego rozstrzygnięcia jest zatem sąd...

20.06.2018

Więcej dla radnych

Finanse samorządów

Zwiększenie pensji dla radnych powinno być kluczowe – uważają eksperci. Przypominamy, że dieta nie jest wynagrodzeniem radnego, ale rekompensatą za utracone zarobki oraz zwrotem kosztów związanych z...

12.06.2018

Najbardziej zadłużona gmina zostanie podzielona

Finanse samorządów

Najbardziej zadłużona w Polsce gmina Ostrowice 1 stycznia 2019 r. zostanie zniesiona i podzielona między jedną lub dwie sąsiednie gminy. Jej dług przejmie Skarb Państwa, a jego precyzyjnym ustaleniem...

11.05.2018