Systematyczne pozbawianie samorządów środków finansowych wpływa nie tylko na inwestycje, ale także na bezpieczeństwo mieszkańców.

Mniej pieniędzy nie tylko na inwestycje

- Dla niedoinwestowanej polskiej wsi, mniej pieniędzy w budżecie oznacza np. mniejszą ilość wybudowanej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej a nadal ok. 60 proc. gospodarstw domowych nie posiada dostępu do kanalizacji. To również ograniczenie nakładów na Ochotnicze Straże Pożarne, które dla mniejszych samorządów są podstawą do pomagania mieszkańcom przy epidemii, my nie mamy straży gminnych czy miejskich – mówi Dorota Zmarzlak, członek zarządu stowarzyszenia Samorządy dla Polski, członek zarządu Związku Gmin Wiejskich RP.

Stowarzyszenie, w oświadczeniu w sprawie drastycznego ograniczenia lokalnych budżetów, podkreśla, że cięcia w samorządowych finansach oznacza mniej możliwości walki z epidemią, mniej sieci kanalizacyjnych i mniej decyzyjności po stronie mieszkańców.

To samorządy, z gminnych budżetów realizują projekty walki ze smogiem, doposażania powiatowych szpitali czy budowy przedszkoli i żłobków. To mieszkańcy – dając mandat wybranym w wyborach bezpośrednich samorządowcom – decydują o kierunkach rozwoju swojej małej ojczyzny i o przeznaczeniu środków finansowych – zaznacza Jacek Karnowski, przewodniczący Stowarzyszenia.

 


Dwie formy finansowania OSP

Joanna Radzięda, radna gminy Suchy Las, uczestniczka Akademii Samorządowej Fundacji Batorego i Stowarzyszenia POLITES mówi, że prawo dopuszcza dwie formy finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Jedna to dotacja przekazywana na początku roku jednostce lub bezpośrednio z budżetu gminy. W Suchym Lesie przyjęto formę finansowania bezpośrednio z budżetu, ponieważ pozwala to na prowadzenie zrównoważonego systemu finansowania oraz zwiększoną kontrolę nad wydatkami.

- Ze środków budżetowych pokrywamy: koszty mediów, wyposażenia strażaków w umundurowanie, utrzymanie gotowości bojowej sprzętu oraz pojazdów, ubezpieczenie strażaków oraz mienia. Zakupy nowych samochodów oraz pozostałego wyposażenia współfinansujemy, poszukując dofinansowań zewnętrznych np. z NFOŚiGW, MSWiA, PSP. Wszystkie 4 remizy na terenie gminy zostały w ostatnich latach wyremontowane.

Rozliczenia godzinowe dla strażaków

Strażacy – ochotnicy otrzymują ekwiwalent pieniężny za każdą godzinę akcji oraz szkolenia pożarniczego. - Rozliczenia godzinowe wydają się być najbardziej sprawiedliwą formą, system ten zapewnia również przejrzystość – mówi Joanna Radzięda.

Wydatki związane z działalnością OSP od lat utrzymują się na poziomie około 1 proc. budżetu gminy Suchy Las i wynoszą ok. 2 mln zł. - Ochotnicze straże funkcjonują dzięki zaangażowaniu społecznemu druhów, w ostatnich latach jednym z najpoważniejszych problemów staje się utrzymanie niezbędnej obsady podziału bojowego. Wymiana wyeksploatowanych wozów oraz sprzętu a także sukcesywne doposażanie jednostek byłoby prawdopodobnie niewykonalne bez zaangażowania środków zewnętrznych – dodaje.

Nabór wniosków i opinie

Iwona Karolewska, sekretarz powiatu świeckiego, uczestniczka Akademii Samorządowej Fundacji Batorego i Stowarzyszenia POLITES, podkreśla, że Starostwo Powiatowe w Świeciu od lat wspiera finansowo Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu., w 2020 r. wydano na ten cel 100 tys. zł.

- Przed podjęciem decyzji o dofinansowaniu Zarząd Powiatu prowadzi nabór wniosków a następnie zasięga opinii zespołu składającego się z przedstawicieli państwowej i  ochotniczej staży pożarnej - tłumaczy. Na wsparcie w zakupie ciężkich i lekkich wozów pożarniczych, dronów czy kamer termowizyjnych w szczególności mogą liczyć jednostki będące w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym.

Powiat wspiera też wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo- gaśniczy np. przyczepy wężowe, motpompy, prądownice, sorbent do neutralizacji ropopochodnych. - Druhów ochotników wyposażamy w ubrania specjalne, hełmy, corocznie dofinansowujemy też organizację zawodów pożarniczych, szkoleń i konkursów wiedzy pożarniczej – podkreśla Iwona Karolewska.