Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju to 6 miliardów złotych - 5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich. 

Druga tura naboru  potrwa do 30 września. Wnioski mają być kierowane do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem wojewody. Pieniądze będą przyznawane w formie przelewów na wniosek samorządów.

Pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych, których wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400 tys. zł. O wsparcie w ramach tych środków mogą ubiegać się wszystkie jednostki samorządu terytorialnego.

Zobacz też:
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w pytaniach i odpowiedziach
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - druga tura składania wniosków do 30 września 2020 r.

Skorzystaj z gotowych wzorów wniosków - pobierz wzory wniosków z LEX:

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego/informacja o wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego składana po zakończeniu realizacji inwestycji

W specjalnej wyszukiwarce można też sprawdzić, jaka kwota przysługuje gminie, miastu, powiatowi. 

Pierwszy nabór w tym roku odbył się w wakacje, również było w nim 6 mld zł.

Więcej o programie tutaj

Czytaj w LEX: Pakiet osłonowy dla samorządów w tarczy antykryzysowej 4.0 >