Informacje na temat Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) można uzyskać na ogólnopolskiej infolinii, pod numerami telefonów: 732 122 500 lub 22 484 84 84. Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Pomoc dla samorządowców

To pomoc skierowana przede wszystkim do samorządowców, którzy chcą pozyskać wsparcie z RFIL dla swoich gmin, miast czy powiatów. Ta sama infolinia obsługuje już pytania przedsiębiorców i pracowników na temat rozwiązań tarczy antykryzysowej oraz odmrażania gospodarki.

Zobacz też: Ruszyła infolinia w sprawie Polskiego Bonu Turystycznego>>

W celu usprawnienia obsługi infolinii, po wybraniu odpowiedniej opcji, dzwoniący będą bezpośrednio przekierowywani do wydzielonej grupy konsultantów, zajmującej się w szczególności udzielaniem odpowiedzi dotyczących RFIL. W przypadku skomplikowanych pytań, wykraczających poza zakres wiedzy konsultantów, pytania będą kierowane do ekspertów, którzy przygotują odpowiedzi.

Wnioski do 10 sierpnia

Gminy, miasta i powiaty mogą składać wnioski o wsparcie z puli 6 mld zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych od 27 lipca do 10 sierpnia. Dodatkowe 6 mld złotych rozdysponuje Prezes Rady Ministrów na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy.

Gminy, powiaty i miasta mogą wykorzystać pieniądze od rządu na inwestycje bliskie ludziom, np. szkoły, przedszkola, wodociągi, szpitale czy domy pomocy społecznej. Wsparcie udzielane będzie na wniosek jednostki, składany przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów – za pośrednictwem właściwego wojewody.