Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP apeluje do prezydentów i burmistrzów o skierowanie na ręce posłów i senatorów wystąpień z żądaniem rekompensaty wprowadzanych w wyniku zmian ustawowych ubytków w dochodach własnych JST.

Rząd przypomina o wzroście dochodów JST

Prezes ZMP i senator RP podkreśla w liście, że strona rządowa przypomina o wzroście dochodów JST, który miał miejsce w latach 2016-2019, jednocześnie ignoruje zmiany, jakie w tym samym czasie nastąpiły po stronie wydatków samorządowych.

Wzrost dochodów w tych latach – będący wynikiem partycypacji samorządów w koniunkturze gospodarczej – rzeczywiście nastąpił, ale był niższy niż wzrost wydatków bieżących, który jest rezultatem wzrostu kosztów pracy, cen energii, usług i materiałów oraz zakresu zadań.

 


Jednocześnie – jak pisze prezes ZMP - w tych samych latach nastąpiło radykalne zwiększenie dysproporcji między wielkością części oświatowej subwencji ogólnej a wydatkami bieżącymi oświaty, w których same tylko pensje nauczycielskie rosły w każdym kolejnym roku szybciej niż subwencja. W dwukrotnej już debacie na ten temat posługiwano się wytworzonym stereotypem o rzekomej dobrej sytuacji finansów JST, która – zdaniem ministra edukacji – usprawiedliwia realnie malejącą subwencję oświatową.

Negatywne skutki ustaw podatkowych

Jak przypomina, pod koniec września doszło do eskalacji napięcia w sferze finansów samorządowych w związku ze skierowanym do sejmu 30 września rządowym projektem. Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, którego pierwsze czytanie odbyło się 8 października, a który powoduje negatywne skutki finansowe już tylko w podsektorze samorządowym, w wymiarze niemal 1,5 mld zł rocznie.

Czytaj też: Skarbnik: Najbardziej niepokoi, że samorządom ubyło dochodów własnych>>

Zygmunt Frankiewicz zwraca się z apelem o skierowanie na ręce posłów i senatorów wystąpień z żądaniem rekompensaty wprowadzanych w wyniku zmian ustawowych ubytków w dochodach własnych JST. „Prosimy, byście Państwo uczulili Waszych parlamentarzystów na pogarszające się finanse Waszych miast. Wykażcie za pomocą konkretnych liczb, jak spadają Wasze dochody własne, jak maleje w stosunku do wydatków kwota subwencji szkolnej oraz z czego będziecie musieli zrezygnować, jeśli nie dojdzie do poprawy naszej sytuacji” – napisano w liście.