W projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, znalazł się zapis o zwolnieniu z opłaty targowej za cały 2021 rok. Samorządy mają otrzymać rekompensatę ubytku w swoich dochodach z tego tytułu.

Rekompensata będzie zależała od dochodu z opłaty targowej w 2019 roku

Zgodnie z propozycją, z tytułu niepobierania opłaty jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o ile dochód z opłaty targowej pobranej przez nie w roku 2019 przekroczył 10 000 złotych.

Jak podkreśla Jacek Gursz, przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, burmistrz Chodzieży, w 2019 roku dla 877 gmin w kraju wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły powyżej 10 tys. zł, natomiast w przypadku 772 gmin wpływy nie przekroczyły tej kwoty.

Podział samorządów

W liście do premiera w tej sprawie samorządowiec zaznacza, że pPrzyjmując projekt ww. ustawy w takim brzmieniu, dokonany zostanie podział na jednostki, które mają prawo do rekompensaty oraz te, którym tego prawa się odmawia. A jego zdaniem pomimo niedużej kwoty, podział ten „jest bezpodstawny i może wzbudzać uzasadnioną niezgodę”. Jak dodaje, „w obliczu stałych wzrostów wydatków JST, m.in. na walkę z pandemią, każde, nawet najmniejsze środki się liczą, a ich brak będzie zawsze odczuwalny”.