Wojewoda: Rada nie ustala odległości między śmietnikami

Administracja publiczna

Rada gminy nie ma prawa określać odległości między śmietnikami na drodze publicznej ani konkretnej lokalizacji koszy na śmieci na przystankach - stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda...

13.08.2018

NIK bada transakcję z Fundacją XX Czartoryskich

Administracja publiczna

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski zlecił Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadzenie kontroli transakcji pomiędzy: polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a...

10.08.2018

Prezydent zapowiada zawetowanie zmian w ordynacji do PE

Administracja publiczna

Mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego i nie widzę potrzeby tak fundamentalnego ograniczania dostępu do Parlamentu Europejskiego - mówi Andrzej Duda. I...

08.08.2018

Mniej wniosków o ochronę międzynarodową w Polsce i UE

Administracja publiczna

Maleje liczba cudzoziemców, którzy ubiegają się o ochronę międzynarodową w Polsce i w Unii Europejskiej - wynika z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Do końca czerwca 2018 r. wnioski o udzielenie...

07.08.2018

WSA: Gmina musi wysłuchać także opinii trzynastolatka

Administracja publiczna

Rada miejska nie mogła wprowadzić do uchwały dotyczącej konsultacji społecznych projektu budżetu obywatelskiego zapisu określającego, że prawo do głosowania ma mieszkaniec miasta, który w danym roku...

06.08.2018

Cztery weta i cztery ustawy do TK w trzy lata prezydentury

Administracja publiczna

W trakcie trzech lat kadencji Andrzej Duda odmówił podpisania ośmiu ustaw. Jednak cztery z nich uchwalił parlament poprzedniej kadencji. Sześć ustaw odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, ale z tego...

05.08.2018

Prezydent nie uznaje zawieszenia przepisów o SN

Administracja publiczna

Zawieszenie przez Sąd Najwyższy stosowania niektórych przepisów ustawy o SN nastąpiło bez prawidłowej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec prezydenta, ani jakiegokolwiek innego organu -...

03.08.2018

O rezerwy energii może wystąpić wojewoda i wójt

Administracja publiczna

Ministerstwo Energii informuje, że jest gotowe do uruchomienia rezerw energetycznych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia klęski żywiołowej. Przypomniał, że mogą być one udostępnione...

26.07.2018

Będą kolejne inwestycje likwidujące tzw. białe plamy

Administracja publiczna

Dzięki dofinansowaniu dostęp do szybkiego internetu otrzyma blisko 2 mln gospodarstw domowych oraz ponad 13,2 tys. placówek oświatowych. Zakończyła się ocena wniosków w ostatnim konkursie w ramach...

23.07.2018

NIK sprawdzi, jak działa system obronny państwa

Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje się do kontroli planowania strategicznego systemu obronnego państwa. To jednocześnie największe przedsięwzięcie organizacyjne Izby w ostatnich latach.

23.07.2018