Projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych, który ma zwiększyć bezpieczeństwo przechowywania danych z systemów administracji rządowej został opublikowany w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Jak poinformowała kancelaria premiera, który jest też ministrem cyfryzacji, projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie Krajowego Centrum Przetwarzania Danych został wpisany do wykazu prac rządu. Jak wyjaśniono, celem projektu jest stworzenie ram prawnych umożliwiających sprawną realizację inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo cybernetyczne zasobów polskiej administracji rządowej, poprzez budowę wydajnych, bezpiecznych i wysoce dostępnych usług cyfrowych i zabezpieczenia infrastruktury krytycznej dla systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych.

Czytaj także: Kolejna ustawa deregulacyjna - ma być mniej wizyt w urzędach>>
 

W zwykłym trybie to długi proces

W uzasadnieniu do tej informacji wskazano, że realizacja inwestycji w zakresie KCPD na podstawie obowiązujących, ogólnych przepisów regulujących proces inwestycyjny, oznaczałaby konieczność przeprowadzenia długotrwałego procesu przygotowania inwestycji, co bardzo wydłuży proces budowy. - Projekt ustawy został opracowany z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań przyjętych w innych specjalnych ustawach inwestycyjnych, takich jak ustawa w zakresie inwestycji terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu zmiennego, czy o przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, w zakresie dróg publicznych, w transporcie kolejowym, etc. - napisano.

 

Cezary Banasiński, Marcin Rojszczak

Sprawdź  
POLECAMY