O rezerwy energii może wystąpić wojewoda i wójt

Administracja publiczna

Ministerstwo Energii informuje, że jest gotowe do uruchomienia rezerw energetycznych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa lub wystąpienia klęski żywiołowej. Przypomniał, że mogą być one udostępnione...

26.07.2018

Będą kolejne inwestycje likwidujące tzw. białe plamy

Administracja publiczna

Dzięki dofinansowaniu dostęp do szybkiego internetu otrzyma blisko 2 mln gospodarstw domowych oraz ponad 13,2 tys. placówek oświatowych. Zakończyła się ocena wniosków w ostatnim konkursie w ramach...

23.07.2018

NIK sprawdzi, jak działa system obronny państwa

Administracja publiczna

Najwyższa Izba Kontroli przygotowuje się do kontroli planowania strategicznego systemu obronnego państwa. To jednocześnie największe przedsięwzięcie organizacyjne Izby w ostatnich latach.

23.07.2018

Resort radzi, jak wprowadzić ekoautobusy

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Wskazówki dla samorządów, jak dobrze opracować analizę dotyczącą elektromobilności w polskich miastach zawiera podręcznik przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Publikujemy...

20.07.2018

Nowe dowody z warstwą elektroniczną od marca 2019

Administracja publiczna

E-dowód będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej m.in. z administracją. Ma służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania...

11.07.2018

WSA: Rada gminy nie może wkraczać w rolę ustawodawcy

Administracja publiczna

Prokurator zaskarżył do sądu administracyjnego uchwałę rady gminy dotyczącą sprzedaży napojów alkoholowych. Zaskarżona uchwała okazała się nieważna w zakresie, w jakim rada gminy uchwaliła normy w...

04.07.2018

Były żołnierz będzie miał pierwszeństwo w zatrudnieniu

Administracja publiczna

Projekt rozporządzenia określa stanowiska w administracji, na których przydatne są kwalifikacje żołnierzy zwolnionych z terytorialnej służby wojskowej. Będą oni korzystali z pierwszeństwa w pracy...

04.07.2018

Gminy różnie rozumieją zakres porozumienia z KBW

Administracja publiczna

Podpisane przez gminy porozumienia napływają do delegatur Krajowego Biura Wyborczego. Jak mówi jego szefowa, Magdalena Pietrzak, nie mogą dotyczyć ustalenia „wzajemnych praw i obowiązków wynikających...

04.07.2018

Kolejne cztery nazwy ulic w Warszawie zostają

Administracja publiczna

WSA uchylił zarządzenia zastępcze wojewody mazowieckiego dot. zmian nazw ulic: z Henryka Sternhela na mjr. Mariana Bernaciaka "Orlika", z Jadwigi i Witolda Kokoszków na Zbigniewa Stypułkowskiego, z...

28.06.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski