- W czasie pandemii cyfryzacja bardzo mocno ruszyła do przodu i opanowała nowe obszary życia – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wideokonferencji z Radą do Spraw Cyfryzacji. Jak dodał w obszarze cyfryzacji w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego udało się wiele procesów scyfryzować.

Ile osób skorzystało z e-usług w 2020 roku?

Mateusz Morawiecki podkreślił, że „cyfrowy” musi znaczyć „nowoczesny, ale także wygodny i bezpieczny”.

Jak podsumował, ponad 4 mln Polaków założyło Profil zaufany w ostatnich kilkunastu miesiącach, a w sumie 9 mln osób korzysta z PZ. Polska staje się państwem udostępniającym z roku na rok nowe usługi publiczne, przypomniał, że w krótkim czasie wdrożono e-recepty, e-skierowania, e-PIT czy e-zwolnienia.

- Elektroniczne wnioski towarzyszą nam na każdym etapie życia, możemy przez nie zgłosić narodzenie dziecka, złożyć wniosek o 500 plus czy o pomoc z tarczy finansowej – mówił premier. W 2020 roku ponad 330 tys. osób złożyło online wniosek o dowód osobisty, co stanowi dwa razy więcej takich wniosków niż rok wcześniej. Z usług meldunkowych skorzystało w zeszłym roku ponad 176 tys. osób, prawie trzykrotnie więcej niż w 2019 r.

 


Rewolucja cyfrowa to też walka z wykluczeniem

Premier podkreślił, że rewolucja cyfrowa to też walka z wykluczeniem i biedą. - Przez ucyfrowienie zwiększamy dostęp do wysoko zaawansowanych usług na terenach do tej pory niescyfryzowanych, mamy dziś w rękach cyfrowy klucz do dostępności do informacji, wiedzy i świadczenia usług – mówił.

„Rekordowe” 6 mld zł rząd przeznaczył na rozbudowę szerokopasmowych sieci na obszarach mniej zurbanizowanych, a przez to bardziej wykluczonych. Jak przypomniał, we wrześniu 2017 roku tylko 10 proc. szkół w Polsce miało dostęp do szerokopasmowego internetu, obecnie mają go prawie wszystkie szkoły. - Coraz więcej gospodarstw domowych ma dostęp do internetu – już ponad 90 proc., z czego większość do sieci szerokopasmowej – podkreślił Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył, te procesy to wciąż „otwarty rozdział polskiej modernizacji”. – Przyspieszamy teraz w ramach budowania poszczególnych programów w obszarze Krajowego Programu Odbudowy, środków unijnych a także polskich - kładziemy ogromny nacisk na kwestię cyfryzacji – dodał.

Cyfryzacja ważna w pandemii, a zostanie na dłużej

Cyfryzacja usług publicznych to w dobie epidemii także gwarant bardziej sprawnego bezpieczeństwa sanitarnego. Premier wyraził jednak nadzieję, że po pandemii procesy cyfryzacji, które przyspieszyły, zostaną „jako gwarant komfortu i oszczędności czasu”.

- Chcemy żeby 2021 rok stanął pod znakiem rozwoju „Cyfrowej tożsamości”, programu udoskonalającego profil zaufany i zwiększenie jego funkcjonalności – mówił. Jak dodał, nowoczesny biznes korzysta z nowoczesnych rozwiązań, a ambicją rządu jest, żeby administracja nie „odstawała” cyfrowo od osiągnięć przedsiębiorców.

Mają temu służyć programy jak „Wspólna infrastruktura informatyczna państwa” ze strumieniową  rządową chmurą obliczeniową, „Rządowy klaster bezpieczeństwa” czy „Platforma innowacji administracji”.

Premier zapowiedział, że czeka nas okres ambitnych inwestycji informatycznych i cyfrowych. – Cyfryzacja będzie jednym z podstawowych filarów „nowego polskiego ładu”, który w najbliższych kilku tygodniach rząd chce przedstawić.

Podkreślił też, że od tego, jak zostaną zaprojektowane procesy, zależy tempo rozwoju gospodarki, a musi to być proces dobrze rozplanowany.

Bezpieczeństwo cyfrowe jest wyznacznikiem nowoczesnej suwerenności

Mateusz Morawiecki mówił, też, że cyfrowy świat wiąże się z wieloma zagrożeniami. – Będę wysoce zobowiązany, jeśli będziemy dyskutowali także o bezpieczeństwie cyfrowym, bo to będzie wyznacznikiem nowoczesnej suwerenności, wiemy jakie zagrożenia wiążą się z atakami hybrydowymi – podkreślił.

Według premiera niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa gospodarki cyfrowej. Powiedział, że tak plan ma rząd, we współpracy z ekspertami, jak Rada do Spraw Cyfryzacji. – Będzie to impuls rozwoju polskiej gospodarki i szybkiego odbicia po pandemii COVID-19 – dodał.

Rada do Spraw Cyfryzacji to think-tank, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji oraz Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Opiniuje dokumenty strategiczne i inne związane z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Jej zadania to również generowanie nowych pomysłów, które mogą być realizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji czy przygotowywanie projektów, rozwiązywanie związanych z nimi problemów oraz przedstawianie dogodniejszych rozwiązań.