15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT za 2020 rok większości podatników. Po raz pierwszy z tej formy rozliczenia rocznego PIT można było skorzystać składając PIT-37 i PIT-38 za rok 2018. Formularze PIT-28 i PIT-36 zostały z kolei udostępnione rok później. Jak potwierdza MF w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17973, obecnie trwają prace nad udostępnieniem zeznań podatkowych za 2020 r. Udostępnione w usłudze zeznania podatkowe zawierają informacje w zakresie danych rejestracyjnych podatników, dane pochodzące z dokumentów źródłowych w zakresie uzyskiwanych przychodów przez podatników, które składane są przez płatników np. pracodawców, organy emerytalno-rentowe, instytucje finansowe (np. informacje PIT-11, PIT-40A/11A, PIT-8C), jak również informacje zawarte przez samych podatników w złożonych przez nich zeznaniach za poprzedni rok podatkowy.

Zobacz również: MF przygotowuje się do sezonu rozliczeń PIT >>

Twój e-PIT nie dla wszystkich podatników

MF zwraca uwagę, że zgodnie z art. 45cd  ust. 1 ustawy o podatku dochodowym  od osób fizycznych oraz art. 21c ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym organ podatkowy udostępnia podatnikowi, z wyjątkiem podatnika składającego zeznanie w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej oraz podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, za pośrednictwem portalu podatkowego zeznania. Zdaniem resortu, wyżej wymienione przepisy wprost regulują, że zeznania podatkowe udostępnione za pośrednictwem portalu podatkowego w usłudze Twój e-PIT, nie dotyczą podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Jak wynika z udzielonej odpowiedzi, obecnie Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac związanych ze zmianą przepisów podatkowych, które mogłyby mieć wpływ na zmianę grupy docelowej podatników, dla których udostępniane są zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT.

 

Nie będzie szybszego zwrotu nadpłaty podatku dochodowego

Z interpelacji nr 17972 wynika z kolei, że przedsiębiorcy nie mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Resort finansów poinformował, że naczelnicy urzędów skarbowych w przypadku braku wątpliwości co do zasadności zwrotu podatku wynikającego z rozliczenia rocznego, mogą dokonywać i dokonują zwrotów również przed upływem maksymalnego terminu tj. trzech miesięcy w przypadku zeznań papierowych i 45 dni w przypadku elektronicznych.

- W związku z powyższym wprowadzanie zmian legislacyjnych w zakresie przyspieszenia terminów zwrotów nadpłaconego podatku nie znajduje w mojej opinii uzasadnienia. Jednocześnie wyjaśniam, że generalne skrócenie obecnie obowiązujących terminów ustawowych mogłoby generować ryzyko ewentualnych nadużyć nawet w normalnych okolicznościach – napisała Anna Chałupa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jej zdaniem, pozbawiłoby to bowiem naczelników urzędów skarbowych, w uzasadnionych przypadkach, niezbędnego czasu na weryfikację rozliczenia podatnika. Anna Chałupa podkreśliła dodatkowo, że w czasie pandemii koronawirusa skracanie terminów jest jeszcze bardziej ryzykowne, biorąc pod uwagę fakt, że liczba pracowników wykonujących swoje obowiązki w urzędach skarbowych jest coraz bardziej ograniczona. Zapewniła jednak, że urzędy skarbowe dokładają wszelkich staranności, żeby w obecnej sytuacji, spowodowanej pandemią koronawirusa, rozliczenia z podatnikami były dokonywane w możliwie najkrótszym terminie.