- Stawiamy kolejny krok w kierunku elektronizacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Cyfrowe dane przestrzenne znacząco ułatwią inwestorom dostęp do informacji na temat terenów, które ich interesują. W sieci będą dostępne takie dokumenty jak: plan zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Co ważne, będą one dostępne publicznie oraz zgromadzone w ujednolicony sposób – mówi wicepremier Jarosław Gowin.

Cyfryzacja planowania przestrzennego

Resort rozwoju podkreśla, że proces cyfryzacji planowania przestrzennego nabiera tempa. Od końca października JST będą zobowiązane do tworzenia i prowadzenia zbiorów danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP). Wprowadza to nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dodany rozdział 5a) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego. Weszły one w życie 31 października 2020 r.

Czytaj: Już obowiązują zmiany w planowaniu przestrzennym>>
 


Serwis umożliwia każdemu zainteresowanemu w sposób szybki i prosty odnaleźć informacje i narzędzia dedykowane cyfryzacji planowania przestrzennego.

Zawartość serwisu została pogrupowana w kategorie tematyczne, takie jak:

  •     Standaryzacja – obowiązujące regulacje,
  •     Standaryzacja – planowane regulacje,
  •     Harmonizacja INSPIRE,
  •     IIP (Infrastruktura Informacji Przestrzennej),
  •     Narzędzia.

Będą kolejne rozwiązania

Ministerstwo informuje też, że dla organów odpowiedzialnych za tworzenie i aktualizację danych przestrzennych APP przygotowuje Specyfikację danych wraz ze schematem aplikacyjnym GML, schematem UML oraz przykładowymi – wzorcowymi plikami GML dla APP, zbiorów APP oraz XML dla metadanych zbiorów APP.
- Dodatkowo niebawem udostępnimy narzędzie do cyfryzacji APP w postaci wtyczki do otwartego oprogramowania QGIS o nazwie Wtyczka APP. Zostanie również uruchomiona w trybie on-line, usługa sprawdzania poprawności danych przestrzennych oraz metadanych. Narzędzia mają wesprzeć samorządy oraz twórców APP w tworzeniu danych planistycznych zgodnych z Rozporządzeniem, a służby Wojewody w zakresie nadzoru nad uchwałami w sprawie aktów planowania przestrzennego w sprawdzaniu ich poprawności - czytamy w komunikacie resortu.

Serwis będzie przekierowywać na strony innych podmiotów, na których znajdą się szczegółowe lub dodatkowe informacje na temat powiązany z cyfryzacją APP.