NIK: Zmiana w nadzorze nie uzdrowiła państwowych spółek

Administracja publiczna

Wprowadzona przez obecny rząd reforma nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, polegająca na przekazaniu nadzoru nad nimi nowym ministrom, nie poprawiła kondycji finansowej tych firm - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. I nawołuje do bardziej efektywnych zmian w tym zakresie.

13.11.2018

Urzędnicy rażąco naruszający prawo kończą „w zawiasach”

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Większość funkcjonariuszy publicznych prawomocnie skazanych za przekroczenie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, zrobiło to dla korzyści majątkowej lub osobistej. Najmłodszy z nich nie ukończył jeszcze 21 lat. Wyroki pozbawienia wolności za korupcję orzekane są jednak w zawieszeniu, a same przepisy – wykorzystywane często do lokalnych rozgrywek.

13.11.2018

Szef sztabu znowu najwyższym dowódcą wojska 

Administracja publiczna

Przywrócenie szefowi Sztabu Generalnego roli najwyższego dowódcy oraz zachowanie (mają podlegać szefowi MON) odrębności Wojsk Obrony Terytorialnej do czasu osiągnięcia pełnej gotowości - to najważniejsze elementy podpisanej w sobotę przez Andrzeja Dudę ustawy zmieniającej system kierowania i dowodzenia armią.

10.11.2018

Od marca będzie można otrzymać e-dowód osobisty

Administracja publiczna

Sejm znowelizował ustawę o dowodach osobistych, która przewiduje wprowadzenie elektronicznych  dokumentów. Tych, które posiadamy obecnie, nie trzeba będzie wymieniać.

10.11.2018

Spór o wybór prezesa UOKiK i jego dostęp do tajemnic

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Przedsiębiorcy krytykują propozycje zmian w uprawnieniach prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nie podoba im się, że będzie miał dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową czy bankową. Jednak zdaniem prawników, Urząd musi być skuteczny, a bez takiego prawa bywa to niemożliwe.

10.11.2018

E-fakturowanie ma usprawnić rozliczenia w zamówieniach publicznych

Zamówienia publiczne Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Zmniejszenie zatorów płatniczych i liczby błędnych oraz fałszywych faktur w obiegu - to cel ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, którą Sejm przyjął w piątek po zaakceptowaniu senackich poprawek.

09.11.2018

NIK otwiera się na zwiedzających

Administracja publiczna

Z okazji stulecia odzyskania niepodległości będzie można zwiedzać Najwyższą Izbę Kontroli. To pierwszy taki dzień otwarty w historii. Oprowadzać ma prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

09.11.2018

Dwa marsze zderzą się 11 listopada. Prawo po stronie narodowców

Administracja publiczna

Nie można zakazywać organizowania marszów z okazji Święta Niepodległości bez starannego zbadania sprawy i przekonującego uzasadnienia - stwierdził warszawski sąd uchylając decyzję prezydenta miasta zakazującą marszu środowisk narodowych. Podobnie wcześniej orzekł sąd we Wrocławiu.

08.11.2018

WSA: Wniosek o powołanie rady nadzorczej funduszu wiąże zarząd województwa

Administracja publiczna

Kompetencja do wskazania zarządu funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej przysługuje radzie nadzorczej. Natomiast zarząd województwa, który go powołuje, może działać wyłącznie na wniosek i zgodnie z jego treścią. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

07.11.2018

RODO: 168 ustaw do zmiany dla wdrożenia unijnych przepisów

Administracja publiczna Prawo gospodarcze RODO

Zmiany w 168 innych ustawach przewiduje projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia RODO. Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, które koordynuje te prace, Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który przygotował tak kompleksowe przepisy.

06.11.2018

NSA interpretuje na niekorzyść celników przepisy o KAS

Administracja publiczna Prawo pracy

Jeśli funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, któremu wygasł stosunek pracy, nie otrzymał propozycji zatrudnienia, to organ musi wydać decyzję - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że w decyzji trzeba podać przyczyny takiego zaniechania.

06.11.2018

Język migowy w policji, pogotowiu i straży pożarnej

Administracja publiczna

Przygotowany przez Senat projekt zmiany przepisów ustawy o języku migowym nakłada na służby "ratownicze" m.in. obowiązek świadczenia usług tłumacza migowego został już przesłany do Sejmu.

05.11.2018

NSA: Inwalida bezprawnie pozbawiony dodatku mieszkaniowego

Administracja publiczna

Prezydent Koszalina musi wpisać niepełnosprawnego na listę oczekujących na lokal - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wcześniej bezprawnie pozbawiono go mieszkania socjalnego i dodatku, gdyż nie chciał przedłużyć okresowej umowy najmu.

04.11.2018

Długość jachtu bez znaczenia dla opłaty rejestracyjnej

Administracja publiczna

Obecnie opłata jest uzależniona od długości jachtu i może wynieść nawet 375 zł. Natomiast od 2020 r. będzie obowiązywała stała stawka w wysokości 60 zł. Projekt w tej spawie został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

04.11.2018

Od poniedziałku można starać się o nowe paszporty

Administracja publiczna

Od 5 listopada br. można będzie składać wnioski o paszporty według nowego wzoru. Polski paszport ma być bezpieczniejszy, ponieważ zastosowane w nim rozwiązania będą jeszcze skuteczniej chroniły dokument przed próbą fałszowania.

03.11.2018

Państwo przejmuje zarządzanie płatnymi drogami

Administracja publiczna

Od soboty zarządzanie systemem płatnych dróg w Polsce od firmy Kapsch przejmie Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Kierowcy nie powinni odczuć żadnych skutków tych zmian.

03.11.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski