Państwo i Kościół łamią konkordat

Administracja publiczna

Hierarchowie kościelni dość często próbują wpływać na decyzje władz publicznych i na proces legislacyjny, ale władze państwowe też mają na sumieniu próby ingerencji w wewnętrzne sprawy Kościoła katolickiego - twierdzi dr hab. Paweł Borecki. Jego zdaniem 20 lat po wejściu tej umowy w życie przydałby się przegląd podstawowych jej zasad.

03.11.2018

Polska raczej nie przystąpi do światowego paktu ws. migracji

Administracja publiczna

Nasze zasady dotyczące ochrony granic i kontroli przepływu migracji są dla nas priorytetem - stwierdził w piątek premier Mateusz Morawiecki. I zapowiedział, że jest bardzo prawdopodobne, że Polska nie będzie częścią globalnego paktu ONZ w sprawie migracji.

02.11.2018

Jaki wpływ na gospodarkę ma prawo podatkowe

Doradca podatkowy Administracja publiczna

Przepisy dotyczące finansów publicznych i prawa podatkowego bez wątpienia wpływają na prowadzenie działalności i rozwój polskiej gospodarki. Trzeba jednak tak wyważyć proporcje między nimi, aby...

02.11.2018

NSA może zmienić sytuację zwolnionych ze służby celników

Administracja publiczna Prawo pracy

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosi 5 listopada br. wyrok w sprawie funkcjonariusza, któremu przekształcono stosunek służbowy w umowę o pracę. Spór toczy się o prawa obywatelskie - dostęp do służby publicznej na jednakowych zasadach dla wszystkich.

02.11.2018

NIK: Dla niepełnosprawnych nadal miejsca publiczne niedostępne

Administracja publiczna

Osoby starsze i niepełnosprawne wciąż mają kłopoty dostępnością do przestrzeni publicznej. Nie mogą swobodnie korzystać z muzeów, bibliotek, czy ośrodków kultury. Gminy rozpoznają ich potrzeby, ale problemem jest wdrażanie rozwiązań spełniających te potrzeby.

30.10.2018

NSA: Zwrot opłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się

Prawo cywilne Administracja publiczna

Orzecznictwo dopuszcza alternatywną drogę dochodzenia tego rodzaju roszczeń: przed sądami powszechnymi i przed sądami administracyjnymi - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że zwrot nadpłaty za kartę pojazdu nie przedawnia się.

30.10.2018

Wojewoda: Numer PESEL nie definiuje mieszkańca

Administracja publiczna RODO

Numer PESEL nie jest elementem pozwalającym zweryfikować mieszkańca gminy w ramach zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich. Przeciwnie ogranicza krąg mieszkańców gminy - stwierdził wojewoda śląski w...

24.10.2018

MC: dane w rejestrze PESEL są w pełni bezpieczne

Administracja publiczna

Nikt niepowołany nie ma dojścia do danych z rejestru PESEL, uprawnione podmioty mają dostęp na podstawie odpowiednich przepisów prawa – zapewnia Ministerstwo Cyfryzacji.

20.10.2018

WSA: Niedopuszczalna skarga nie może zostać rozpoznana

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Nie można wnieść skutecznej skargi na postanowienie wydane w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli jego przedmiotem jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu. Jeśli jednak strona złoży...

19.10.2018

Nie ma już uzasadnienia dla zmian czasu

Administracja publiczna

Korzyści wynikające z lepszego wykorzystania światła słonecznego – które były jednym z pierwotnych powodów wprowadzenia ponad sto lat temu w Niemczech, a później i w innych krajach zmiany czasu –...

18.10.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski