Eksperci z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) opracowali „Niezbędnik koordynatora dostępności”, aby pomóc koordynatorom do spraw dostępności podjąć nowe obowiązki.

Program Dostępność Plus obejmuje tematykę dostępności w Polsce i ma na celu m.in. zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach swobodnego dostępu do dóbr i usług oraz dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb wszystkich obywateli.

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa obowiązki podmiotów publicznych oraz minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

 

Koordynator w każdym urzędzie

W ustawie przewidziano obowiązek wyznaczenia co najmniej jednej osoby, która będzie pełnić funkcję koordynatora do spraw dostępności. Najważniejsze zadania koordynatora to m.in. wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami, by ułatwić im dostęp do usług świadczonych przez urząd,  przygotowanie i koordynacja wdrażania planu działania na rzecz dostępności urzędu, a także   systematyczne sprawdzanie działalności urzędu pod kątem dostępności.

Na to, by powołać koordynatorów do spraw dostępności, urzędy mają czas do 30 września 2020 r. Po jego wyznaczeniu właściwe jest niezwłoczne przekazanie danych koordynatora do BIP lub na stronę internetową w celu umożliwienia kontaktu  z osobą pełniącą tę funkcję. MFiPR zachęca do przekazywania danych kontaktowych do wyznaczonych koordynatorów także na adres mailowy  dostepnosc.plus@mfipr.gov.pl w celu umieszczenia ich we wspólnej bazie kontaktowej. Osoby  umieszczone na tej liście będą mogły uzyskać  informacje i materiały edukacyjne dotyczących wymagań w zakresie dostępności.

Czytaj też: 30 mln zł z funduszy UE dla uczelni na innowacje dla dostępności>>

Jednak nie każdy podmiot publiczny musi mieć koordynatora do spraw dostępności – ustawa ogranicza obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności wyłącznie do organów władzy publicznej, sądów i trybunałów.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora w urzędzie gminy lub miasta. Od jego decyzji zależy czy koordynator będzie odpowiedzialny tylko za dostępność w urzędzie obsługującym ten organ czy też w podległych jednostkach organizacyjnych.

Niezbędnik koordynatora dostępności

„Niezbędnik koordynatora dostępności” zawiera wskazówki, jak poprawić dostępność urzędu i w urzędzie. Można się z niego dowiedzieć, jak ułatwić osobom z niepełnosprawnością dostęp do usług publicznych. Opisuje też narzędzia, przydatne w analizie dostępności i wyjaśnia pojęcia związane z dostępnością.

Poradnik jest dostępny na stronie Koordynatorzy dostępności, na Portalu Funduszy Europejskich i w Serwisie Służby Cywilnej na podstronie Dostępna  służba cywilna.