- Centra dostępności będą podejmowały współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

UJ najlepszym uniwersytetem w Polsce>>

 

Wsparcie dla przedsiębiorców

Centra będą wspierać zarówno uczelnie w prowadzeniu kształcenia i działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego i dostępności, jak i przedsiębiorców, którzy planują lub poszukują pomysłów na dostępny produkt. Fachowej pomocy udzielą eksperci z doświadczeniem w projektowaniu uniwersalnym

 

- Zachęcamy do projektowania usług, produktów, urządzeń i przedmiotów przyjaznych również ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Zapraszamy przedsiębiorców do włączenia się w tworzenie dostępnego otoczenia" - mówi cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wskazała, że dodatkowe środki z funduszy europejskich kierowane są do uczelni wyższych, które mają potencjał, by stać się centrami nowych technologii i wiedzy o nich. "Nowe centra wiedzy o dostępności, które powstaną w wybranych szkołach wyższych, będą służyć pomocą w tworzeniu i projektowaniu dostępnych produktów czy usług i upowszechnianiu standardów dostępnościowych - zaznacza.