Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Toruńskie liceum na czele rankingu "Perspektyw">>

UJ na pierwszym miejscu

Pierwsze miejsce w Rankingu Uczelni Akademickich zajął Uniwersytet Jagielloński, uzyskując 100 proc. we wskaźniku rankingowym. Drugą pozycję zajął Uniwersytet Warszawski (wskaźnik rankingowy 95,6), a trzecią Politechnika Warszawska (wskaźnik rankingowy 78,9). Czwarte miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, zaś piąte Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na kolejnych miejscach znalazły się: Politechnika Wrocławska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Wrocławski i Pomorski Uniwersytet Medyczny.

 

W Rankingu Uczelni Niepublicznych ponownie wygrała Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Drugie miejsce zajął SWPS Uniwersytet Humanistyczno społeczny, a trzecie Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Na szczycie Rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych znalazła się Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Drugie miejsce zajęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu, a trzecie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

 

Jeżeli chodzi o wydziały prawa to pierwsza dziesiątka rankingu:

  1. Uniwersytet Warszawski
  2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  3. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie
  4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  5. Uniwersytet Wrocławski
  6. Uniwersytet Śląski w Katowicach
  7. Uniwersytet Gdański
  8. Uniwersytet Łódzki
  9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  10. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

Jeżeli chodzi o zdawalność na aplikację - według danych MS z 2019 r. najlepsze rezultaty osiągnęli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 75,5 proc. kandydatów. Drugie w kolejności wyniki uzyskali absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (68,4 proc.), a następnie absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (66 proc.) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (64,3 proc.). W przypadku absolwentów 2019 r. najlepsze wyniki osiągnęli również absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (83,4 proc.), następnie absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (77,3 proc.), absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,2 proc.), absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego (71,8 proc.) i Uniwersytetu Gdańskiego (70,6 proc.).