Eksperci z instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i środowisk osób z niepełnosprawnościami spotkali się podczas pierwszego posiedzenia nowego składu Rady Dostępności. Tematem były plany działań podejmowanych w ramach Programu Dostępność Plus. Podczas posiedzenia minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak wręczyła nominacje członkom Rady Dostępności i przyjęto regulamin prac.

 


Uruchomienie pozostałych działań w programie jest konieczne

Spotkanie poświęcone było omówieniu kwestii wdrożenia przepisów ustawy o dostępności. Poruszono także zagadnienia związane z realizacją projektów już rozpoczętych dla szkół, uczelni, przychodni oraz gmin i organizacji pozarządowych.

- Dla mnie szczególnie istotne jest uruchomienie wciąż oczekujących działań z programu Dostępność Plus. Myślę tu o dostępności w turystyce górskiej, dostępności parków narodowych oraz inwestycji samorządowych typu parki miejskie, siłownie plenerowe oraz place zabaw. Ważna jest również intensyfikacja działań z zakresu edukacji czy promocji dostępności wśród przedsiębiorstw – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regonalnej.

Czytaj też: Kobieta w ciąży zaskarży urząd za schody, jak nie znikną, będzie kara

Co to jest Rada Dostępności?

Rada Dostępności to grupa ekspertów, reprezentujących różne środowiska. Wśród nich są przedstawiciele administracji rządowej, przedsiębiorcy oraz eksperci ds. dostępności. Członkowie Rady Dostępności to osoby, które posiadają wiedzę oraz doświadczenie w zakresie dostępności, rozumieją potrzeby osób z niepełnosprawnościami i seniorów oraz znają rozwiązania, które najlepiej posłużą realizacji tych potrzeb. Wśród członków rady są także osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które najlepiej znają bariery w naszym otoczeniu i przestrzeni publicznej.

Do głównych zadań rady należy opiniowanie i doradztwo w procesie tworzenia aktów prawnych, rekomendowanie zmian w przepisach prawnych wynikających z potrzeb w zakresie dostępności, wyrażanie opinii i zajmowanie stanowisk w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie dostępności oraz przygotowywanie ekspertyz i analiz niezbędnych do realizacji działań zaplanowanych w programie.