W nowych blokach zamiana użytkowania we własność z opóźnieniem

Administracja publiczna Budownictwo

Nowelizacja tzw. ustawy przekształceniowej wprowadza uproszczone zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność, ale nie tylko. Zmieni też zasady uwłaszczenia lokali w blokach, które pozwolenie na użytkowanie otrzymają po 1 stycznia 2019 r. Pozwoli to uniknąć deweloperom konsekwencji korzystania z pomocy publicznej.

29.11.2018

W administracji zarabiają za mało, będzie projekt zmian

Finanse samorządów Administracja publiczna

Pensje samorządowców są nie do przyjęcia – uważa Zygmunt Frankiewicz, szef Związku Miast Polskich. Organizacja szykuje projekt ustawy o podwyżkach płac, także w administracji rządowej. Wynagrodzenia w samorządach mają być zależne m.in. od wielkości i efektów ekonomicznych gminy.

29.11.2018

Strasburg: Funkcjonariusze państwowi nie powinni łatwo się obrażać

Prawo karne Administracja publiczna

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 listopada br. uznał, że skazanie za znieważenie funkcjonariuszy policji osobę, która porównała działania operacyjne policjantów w czasie publicznego protestu do tortur, stanowiło naruszenie wolności wyrażania opinii.

27.11.2018

WSA: Przed ścięciem drzew warto sprawdzić, czy potrzebne jest zezwolenie

Środowisko Administracja publiczna

Przez krótki czas właściciel nieruchomości mógł bez zezwolenia wyciąć drzewa na swojej posesji. Usunięcie drzew rosnących na granicy wymagało zatem zgody obu właścicieli nieruchomości. Jeżeli tym drugim była gmina, niezbędne było jednak zezwolenie właściwego organu

24.11.2018

Wróciły kontrole na granicach

Administracja publiczna

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało rozporządzenie w sprawie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej podczas konferencji COP24 w Katowicach. Obowiązywać będzie od 22 listopada do 16 grudnia 2018 roku na granicy wewnętrznej Schengen.

22.11.2018

Wnioskujący o informację publiczną powinien podać pełne dane

Administracja publiczna

W przepisach o dostępie do informacji publicznej powinien znaleźć się obowiązek podania danych osoby wnioskującej – wynika z petycji. Kwestie ma uregulować ustawa o jawności życia publicznego, która jest wciąż procedowana.

22.11.2018

WSA: Wójt jest związany sposobem i formą udzielenia informacji publicznej

Samorząd terytorialny Administracja publiczna

Obywatel wnioskował o udzielenie informacji publicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Dlatego wysłanie odpowiedzi zwykłą pocztą elektroniczną nie mogło być traktowane jako załatwienie sprawy, ponieważ organ jest związany sposobem i formą jej udzielenia – orzekł WSA we Wrocławiu.

21.11.2018

Prezydent proponuje utworzenie w gminach centrów usług społecznych

Pomoc społeczna Administracja publiczna

Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), które mają być jednostkami organizacyjnymi gmin i zarazem nowymi instytucjami lokalnej polityki społecznej.

20.11.2018

Urzędy mają rejestrować dzieci par jednopłciowych

Administracja publiczna

Dzieci pochodzące ze związków jednopłciowych, które urodziły się za granicą, znajdują się w Polsce w próżni prawnej, faktycznie są bezpaństwowcami. Ale dzięki dwóm niedawnym wyrokom NSA jest szansa, że ich status prawny zostanie uporządkowany - twierdzi adwokat Anna Mazurczak, która reprezentowała w tych sprawach Rzecznika Praw Obywatelskich.

20.11.2018

Dera: Przejmowanie banków za złotówkę jest legalne

Administracja publiczna Prawo gospodarcze

Minister Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP powiedział, że w sprawie nacisków przedstawicieli urzędu państwowego na przejęcie banku za złotówkę, to takie przejęcie jest zgodne z...

18.11.2018

SN: Podnajemca jest lokatorem i ma prawo do lokalu socjalnego

Prawo cywilne Administracja publiczna

Osoba korzystająca z lokalu mieszkalnego na podstawie umowy użyczenia, zawartej z najemcą lokalu bez zgody wynajmującego, jest lokatorem - orzekł Sąd Najwyższy. Konsekwencją tej uchwały jest obowiązek gminy przydzielenia takiemu podnajemcy lokalu socjalnego.

17.11.2018

NIK: Zmiana w nadzorze nie uzdrowiła państwowych spółek

Administracja publiczna

Wprowadzona przez obecny rząd reforma nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, polegająca na przekazaniu nadzoru nad nimi nowym ministrom, nie poprawiła kondycji finansowej tych firm - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. I nawołuje do bardziej efektywnych zmian w tym zakresie.

13.11.2018

Urzędnicy rażąco naruszający prawo kończą „w zawiasach”

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Większość funkcjonariuszy publicznych prawomocnie skazanych za przekroczenie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków, zrobiło to dla korzyści majątkowej lub osobistej. Najmłodszy z nich nie ukończył jeszcze 21 lat. Wyroki pozbawienia wolności za korupcję orzekane są jednak w zawieszeniu, a same przepisy – wykorzystywane często do lokalnych rozgrywek.

13.11.2018

Szef sztabu znowu najwyższym dowódcą wojska 

Administracja publiczna

Przywrócenie szefowi Sztabu Generalnego roli najwyższego dowódcy oraz zachowanie (mają podlegać szefowi MON) odrębności Wojsk Obrony Terytorialnej do czasu osiągnięcia pełnej gotowości - to najważniejsze elementy podpisanej w sobotę przez Andrzeja Dudę ustawy zmieniającej system kierowania i dowodzenia armią.

10.11.2018

Od marca będzie można otrzymać e-dowód osobisty

Administracja publiczna

Sejm znowelizował ustawę o dowodach osobistych, która przewiduje wprowadzenie elektronicznych  dokumentów. Tych, które posiadamy obecnie, nie trzeba będzie wymieniać.

10.11.2018
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski