Czytaj: Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji został skierowany do pierwszego czytania>>

Klub PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji konstytucji, zakładający wydłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata, do roku 2022.  Projekt przewiduje systemową zmianę polegającą na wprowadzeniu w Polsce jednej, siedmioletniej kadencji z równoczesnym, szczególnym rozstrzygnięciem polegającym na przedłużeniu kadencji prezydenta Andrzeja Dudy o dwa lata. Przy założeniu, że obecny pan prezydent nie będzie już kandydował za dwa lata.

- Podtrzymujemy pogląd, że to jest w tej chwili zdecydowanie najlepsze rozwiązanie dylematu, przed którym stoimy jako państwo, społeczeństwo, dylematu nieuchronnie zbliżającego się terminu wyborów prezydenckich. 10 maja to jest zła data, ale w sytuacji, w której nikt z obozu rządowego nie chce wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, jedynym sposobem zgodnym z prawem na przesunięcie terminu wyborów jest zmiana konstytucji - powiedział Gowin. 
-  Konsultacje będą służyły zapoznaniu się z propozycjami innych klubów parlamentarnych. Obowiązkiem całej klasy politycznej jest szukanie dobrego kompromisu, który odsunie od Polaków perspektywę wyborów odbywanych w warunkach, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu - powiedział Gowin.

 


Opozycja nie będzie negocjować z "terrorystami"

Koalicja Obywatelska ma mniejszość blokującą i nie pozwoli na zmianę konstytucji - zapewniali w czwartek na konferencji prasowej posłowie KO Cezary Tomczyk i Barbara Nowacka. - Nie będziemy zmieniać konstytucji z ludźmi, którzy ją depczą, niszczą i łamią" - dodał Tomczyk. I podkreślał, że "nic w sprawie konstytucji nie wydarzy się bez zgody Koalicji Obywatelskiej". - Nie negocjujemy z terrorystami, jakimi stał się w tej chwili, w politycznym znaczeniu tego słowa PiS - powiedziała Barbara Nowacka.

Zgodnie z konstytucją  jej zmiana może nastąpić w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Pierwsze czytanie projektu może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Zmianę uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
W Sejmie wymagana większość, przy obecności wszystkich posłów, to 307 głosów.