Czytaj: Jest rozporządzenie - zmiany w ograniczeniach związanych z epidemią>>
 

W ocenie HFPC, obecny zakaz zgromadzeń Rozwiązania przewidziane w ustawie o zwalczaniu chorób zakaźnych, zdaniem Fundacji, pozwalają Radzie Ministrów wyłącznie na wprowadzenie zakazu odbywania widowisk i zgromadzeń komercyjnych, a nie faktycznego wyłączenia konstytucyjnej wolności zgromadzeń.  - Zapewnienie wolności zgromadzeń jest konieczne wobec procedowania przez Sejm RP ustaw bezpośrednio zagrażających prawom jednostek – tłumaczy Marcin Wolny, prawnik HFPC.

 


Nieproporcjonalne ograniczenie 

W opinii skierowanej do ministra zdrowia Fundacja Helsińska zwróciła uwagę, że obecne przepisy prawa o zgromadzeniach pozwalają organom jednostek samorządu terytorialnego na zakazanie zgromadzeń, których przeprowadzenie mogłoby narazić na zagrożenie zdrowie publiczne. Zdaniem jej autorów, takie postępowanie pozwoli na nieproporcjonalną ingerencję w podstawową wolność polityczną jednostki. - Zapewnienie wolności zgromadzeń jest konieczne wobec procedowania przez Sejm RP ustaw bezpośrednio zagrażających prawom jednostek – tłumaczy Marcin Wolny, prawnik HFPC. 

Kościół może więcej

Fundacja zwróciła również uwagę na to, że wolność zgromadzeń traktowana jest obecnie znacznie bardziej restrykcyjnie niż inne konstytucyjne wolności, a w szczególności wolność wyznania. Tymczasem nie ma konstytucyjnych podstaw do różnicowania możliwości korzystania przez obywateli z wolności zgromadzeń i wolności wyznania. - Skoro uznajemy, że określona grupa osób, może w sposób bezpieczny znajdować się razem w kościele, to powinniśmy te same kryteria stosować do osób uczestniczących w zgromadzeniach – dodaje Marcin Wolny. 

Zdaniem Fundacji, korzystanie z wolności zgromadzeń może odbywać się w sposób bezpieczny. Nie ma przeszkód, aby wprowadzić obowiązek zachowania w ich trakcie odległości od drugiej osoby, czy wymogu zakładania masek i rękawiczek. - Niedawny przykład zgromadzenia, które odbyło się w Izraelu, pokazuje, że jest to możliwe” – wskazuje Marcin Wolny.