Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller, rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego przychylił się podczas sobotniego posiedzenia do wniosku ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby uruchomić niezbędną obsługę dla obywateli w administracji publicznej, w tym administracji samorządowej. Odbędzie się to przy zachowaniu wysokich wymogów sanitarnych. 

Czytaj: Od poniedziałku jeden klient na 15 m sklepu, usługi jeszcze zamknięte>>

W związku z epidemią zadania urzędów były dotąd ograniczone wyłącznie do wykonywania zadań niezbędnych dla obywateli. Przyjęta  poprawka  do rozporządzenia dokładnie określa, co należy rozumieć jako "zadania niezbędne". Są to zadania związane z: rejestracją stanu cywilnego; ewidencją ludności i dowodami osobistymi; pomocą społeczną; świadczeniem usług komunalnych; działaniem urzędów pracy, w tym w przedmiocie wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi, związanymi z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska.

- Te zadania najpóźniej od środy wszystkie urzędy administracji publicznej powinny realizować - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.