Resort zdrowia nie zbiera danych na temat miejsc kwarantanny zbiorowej. To zadanie poszczególnych wojewodów – dowiedział się Rzecznik Praw Obywatelskich. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odpowiedziała na prośbę RPO o przekazanie listy działających i będących w przygotowaniu miejsc kwarantanny zbiorowej.

 

Resort zdrowia nie ma listy miejsc kwarantanny

Wątpliwości RPO wzbudziły m.in. informacje dotyczące tworzenia takich miejsc, ich funkcjonowania, panujących w nich warunków bytowo-sanitarnych, a także przestrzegania praw osób tam umieszczonych.

Czytaj też: Kwarantanna rodzinna - rząd "przepuścił" wielu, by kontrolować nielicznych
 

- Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje listą działających placówek kwarantanny zbiorowej wraz z danymi teleadresowymi tych miejsc. Ministerstwo Zdrowia nie gromadzi również danych na temat obecnie przygotowywanych miejsc przeznaczonych na kwarantannę. Organizacja miejsc kwarantanny zbiorowej należy do zadań wojewody – wskazała Józefa Szczurek-Żelazko.

Zaznaczyła, że w sytuacji, gdy ośrodek, który ma być przekształcony w miejsce kwarantanny zbiorowej, ma wątpliwości co do warunków sanitarno-epidemiologicznych, jakie powinny być spełnione, może skontaktować się z właściwą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.