Zgodnie z obowiązującą od czerwca nowelizacją Prawa farmaceutycznego podmioty inne niż pacjenci lub placówki lecznicze mogą zaopatrywać się w aptece ogólnodostępnej wyłącznie w leki dopuszczone do obrotu w sklepach ogólnodostępnych lub w sklepach specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. Chodziło o przeciwdziałanie nieprawidłowościom w obrocie produktami leczniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. odwróconego łańcucha dystrybucyjnego. Polega on na pozyskiwaniu leków z rynku detalicznego (np. z aptek) przez hurtownie farmaceutyczne, które odsprzedają je za granicę za cenę wielokrotnie wyższą od dopuszczalnej ceny krajowej (dotyczy to leków refundowanych).

 

Konfederacja Lewiatan, Naczelna Izba Aptekarska, Rzecznik Praw Obywatelskich i Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET alarmowali, że nowe przepisy uniemożliwią dalszą sprzedaż leków domom opieki społecznej, a prawnicy dodawali, że katalog podmiotów, które nie będą mogły kupić leków, jest o wiele szerszy, bo może dotyczyć także schronisk dla zwierząt, lecznic weterynaryjnych i fundacji prowadzących domy pomocy.

Czytaj: Zamiast w mafię lekową, przepisy uderzą w domy opieki i lecznice weterynaryjne>>

Nowelizacja, która trafi teraz na biurko prezydenta, rozszerza katalog leków, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą. Zgodnie z nią podmioty inne niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, będą mogły kupować wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty (OTC), z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających substancje psychoaktywne.

Sprawdź w LEX: Czy dom pomocy społecznej powinien zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych z apteką, w której realizowane są recepty podopiecznych? >