Z biogramu Zbigniewa Rau w serwisie Wikipedia wynika, że w 1977 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował początkowo jako bibliotekarz stażysta i młodszy bibliotekarz w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”. W 1982 uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. W 2005 był członkiem Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich. W tym samym roku w wyborach parlamentarnych uzyskał mandat senatora VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu piotrkowskim.

8 grudnia 2015 został powołany na stanowisko wojewody łódzkiego. W wyborach w 2019 z ramienia PiS uzyskał mandat posła IX kadencji z okręgu łódzkiego. W związku z tym wyborem 11 listopada 2019 zakończył urzędowanie na funkcji wojewody. W Sejmie objął funkcję przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. W 2020 został przewodniczącym delegacji polskiego parlamentu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

 


Zobacz również: Adam Niedzielski - szef NFZ nowym ministrem zdrowia >>