Póki co w całej Polsce w zgromadzeniu może wziąć udział do 150 osób, dotyczy to też imprez, jak np. wesela czy komunie. Od 8 sierpnia to się zmienia, w niektórych powiatach obowiązywać będą ograniczenia.

Czytaj: COVID-19 - od soboty nowe ograniczenia krajowe i regionalne>>

 

W żółtej strefie mniej osób na zgromadzeniu, ale w kościele normalnie

Zgromadzenia w całej Polsce podlegają ograniczeniom, na większości obszaru kraju maksymalna liczba osób biorąca udział w zgromadzeniu wynosi 150. Wyjątkiem są strefy: żółta i czerwona (lista powiatów wymieniona w rozporządzeniu). Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż:

  • 50 osób – w przypadku strefy czerwonej;
  • 100 osób – w przypadku strefy żółtej;
  • 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

O zgłoszonym zgromadzeniu wojewoda albo organ gminy informuje państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, który może przedstawić opinię w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie. Opinia ta jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych właściwych organów oraz przekazywana organizatorowi zgromadzenia. Uczestnicy obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa. Organizator zgromadzenia obowiązany jest poinformować uczestników zgromadzenia o zasadach udziału w zgromadzeniu, wynikających o treści opinii.

Czytaj: SA: Wątpliwy zakaz zgromadzeń w czasie epidemii>>

 

 

Liczbą osób nie trzeba się natomiast tak bardzo przejmować, gdy w grę wchodzą zgromadzenia kościołów lub związków wyznaniowych. Na większości obszaru kraju (w tym w strefie żółtej) ograniczeń nie ma - trzeba jedynie zakrywać usta i nos, a gdy zgromadzenie odbywa się na zewnątrz wystarczy zakryć usta i nos. Trochę trudniej będzie w strefach czerwonych, choć i tam w kościołach zgromadzenie może być dużo liczniejsze niż w każdym innym miejscu - w kościele może znaleźć się nie więcej uczestników niż wynosi 50 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Obowiązkowe - bez wyjątków dla przebywania na zewnątrz - jest zakrywanie ust i nosa.

 

W czerwonych strefach wesele mniejsze i w maseczce

W rozporządzeniu znalazł się zapis, według którego do odwołania zakazuje się organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do:

  •  50 osób – w przypadku strefy czerwonej;
  • 100 osób – w przypadku strefy żółtej
  • 150 osób – na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Konieczne jest noszenie maseczek - za wyjątkiem  przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych, z wyjątkiem tych organizowanych z strefie czerwonej. W tym przypadku uczestnicy przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych mają obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.